PHÁT NGÔN VIÊN BỘ NGOẠI GIAO CỘNG SẢN VIỆT NAM TUYÊN BỐ KHÔNG CÓ VIỆC ÉP 400 NGƯỜI RỜI TU VIỆN BÁT NHÃ

@ 11 October 2009 04:01 AM

Tin{nl}Hà Nội - Tại cuộc họp báo hàng tuần tại Hà Nội vào ngày hôm qua, Phát{nl}ngôn viên bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã chối{nl}phăng về việc nhà cầm quyền Việt Nam ép 400 người tu theo pháp môn Làng{nl}Mai phải rời khỏi tu viện Bát Nhã, tỉnh Lâm Ðồng. Bà Nga giải thích về{nl}những sự kiện trong hơn một năm qua từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 9{nl}năm nay tại tu viện Bát Nhã, đã có khá đông người tu tập theo pháp môn{nl}Làng Mai. Ðương sự giải thích rằng số người này trước đây đã được{nl}Thượng tọa Thích Ðức Nghi, viện chủ tu viện Bát Nhã, bảo lãnh đến tu{nl}tập tại tu viện Bát Nhã.
 
Tuy nhiên sau đó,{nl}Thượng tọa Thích Ðức Nghi không bảo lãnh nữa và yêu cầu họ ra khỏi tu{nl}viện, trả lại cơ sở thờ tự cho Thượng tọa Thích Ðức Nghi. Nhiều lần{nl}Thượng tọa yêu cầu số người tu theo pháp môn Làng Mai rời khỏi Bát Nhã{nl}nhưng họ vẫn tiếp tục ở lại, từ đó dẫn đến mâu thuẫn giữa phật tử Bát{nl}Nhã với những người tu theo pháp môn Làng Mai tại đây. Giải thích về{nl}việc Công an và du đãng đánh đập tăng sinh Làng Mai, Phát ngôn viên bộ{nl}Ngoại giao Cộng sản Việt Nam biện minh rằng đây là một số Phật tử chùa{nl}Bát Nhã đã tập trung tại tu viện để gây áp lực buộc những người tu theo{nl}pháp môn Làng Mai ra khỏi tu viện Bát Nhã, và là mâu thuẫn giữa hai{nl}nhóm phật tử chứ không dính dáng gì đến nhà cầm quyền, và còn nói ngược{nl}lại là Công an địa phương đã giữ an ninh không để xảy ra xô xát, gây{nl}mất trật tự ở địa phương, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản{nl}của công dân, đồng thời vận động phật tử ở Bát Nhã không xúc phạm làm{nl}ảnh hưởng đến nhân phẩm và thân thể của các vị tu theo pháp môn Làng{nl}Mai.

Ðiều này trái ngược hẳn với sự thật rằng những vụ đàn áp có Công{nl}an đứng chứng kiến để cho côn đồ đánh đập làm một số người bị thương và{nl}nhiều người bị bắt. Ðương sự còn muối mặt nói rằng hoàn toàn không có{nl}việc gây rối, đe doạ những người này tại chùa Phước Huệ như một số tin{nl}đã đưa, và hoàn toàn không có cái gọi là Việt Nam ép 400 người tu theo{nl}pháp môn Làng Mai phải rời khỏi tu viện Bát Nhã.
 
Tuy{nl}nhiên sau đó đã xác nhận tăng ni Làng Mai đã không xin phép Giáo hội{nl}Phật giáo Việt Nam và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, số người tới tu{nl}cũng không ghi danh ký tạm trú theo quy định của pháp luật và việc làm{nl}này là vi phạm quy định về thủ tục hành chính của Việt Nam, vi phạm{nl}giới luật và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.(SBTN)
{nl}{nl}