KIỆT SỨC, HƠN 1000 CÔNG NHÂN NGỪNG VIỆC TẬP THỂ

@ 11 October 2009 04:03 AM
Tin{nl}Saigon - Hôm qua hơn 1000 công nhân thuộc Công ty Pouyen Việt Nam thuộc{nl}khu A, Công ty Pouyen Việt Nam trụ sở đóng trên địa bàn phường Tân Tạo,{nl}quận Bình Tân Saigon, đã ngừng việc tập thể để phản ứng chỉ tiêu quy{nl}định về mức sản phẩm mà phía lãnh đạo công ty đưa ra trong hơn một{nl}tháng qua. Nguyên nhân của việc trên được xác định do phía công nhân{nl}phản đối việc ban giám đốc công ty đưa ra và áp dụng định mức sản lượng{nl}sản phẩm quá cao, dẫn đến tình trạng quá sức của công nhân.
 
Theo{nl}lời kể của các công nhân thì từ đầu tháng 9, công ty đã nâng định mức{nl}sản lượng từ 1600 đôi giày lên đến 2000 đôi giày cho một đường giây{nl}chuyền. Ðể đạt tiêu chuẩn trên, công nhân công ty đã phải làm việc cật{nl}lực nhưng vẫn không thể đáp ứng yêu cầu đặt ra. Chính vì lý do trên,{nl}những công nhân này bị liệt vào danh sách không làm đủ sản lượng, từ đó{nl}họ không được hưởng tiền thưởng. Vì vậy tập thể công nhân của công ty{nl}đã ngừng việc tập thể và kiến nghị công ty hạ mức sản lượng. Ðến ngày{nl}hôm nay lãnh đạo công ty vẫn còn đang bàn bạc và vẫn chưa đưa ra lời{nl}hứa hẹn nào, cuộc đình công vẫn còn đang tiếp diễn.(SBTN) {nl}{nl}