NHIỀU NƠI Ở ÐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SẼ BỊ NƯỚC BIỂN TRÀN NGẬP VÀO NĂM 2050

@ 12 October 2009 06:32 AM
Tin{nl}An Giang - Ðến năm 2050, nhiều nơi tại đồng bằng sông Cửu long sẽ bị{nl}ngập sâu do nước biển dâng cao vì tình trạng biến đổi khí hậu. Ðó là ý{nl}kiến của Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường thành phố{nl}Cần thơ tại hội thảo Hệ thống thông tin liên quan đến nước cho sự phát{nl}triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long, tổ chức ngày hôm qua tại Cần{nl}thơ. Theo báo cáo này thì từ năm 2000 đến nay mực nước đỉnh lũ đầu{nl}nguồn sông Tiền tại Tân Châu đã giảm khoảng 1 thước, trong khi đó mực{nl}nước đo tại Cần Thơ tăng 20 centimét. Mực nước đầu nguồn giảm khiến mặn{nl}ngày càng tiến sâu hơn vào đất liền trong mùa khô. Nước mặn sẽ làm giảm{nl}năng suất nuôi trồng, đặc biệt là năng suất lúa. Trước đó một nghiên{nl}cứu của Ðại học Cần Thơ cũng cho biết đồng bằng sông Cửu Long là một{nl}trong những nơi mà tương lai tới sẽ bị ảnh hương rất lớn về vấn đề thay{nl}đổi khí hậu.
 
Các chuyên gia cho rằng khi mực{nl}nước biển dâng thì trong vòng khoảng chừng 30 tới 50 năm nữa thì khoảng{nl}30% đất đai ven biển sẽ bị ngập, nhưng cho đến nay Việt Nam vẫn chưa{nl}chuẩn bị để đối phó với những trường hợp này. Trong những ngày qua Việt{nl}Nam đã thành lập một viện có tên là Dragon để kết hợp giữa đại học Cần{nl}Thơ và những đại học bên Mỹ để nghiên cứu về biến đổi khí hậu.
 
Tuy{nl}nhiên đây chỉ là một trong những hành động rất ít cho dù các tổ chức{nl}thế giới đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo nhà cầm quyền Cộng sản Việt{nl}Nam về vấn đề này, nhưng các lãnh tụ Cộng sản chỉ biết đàn áp dân và{nl}nhồi nhét cho đầy túi tham, còn chuyện lo cho nước cho dân thì chẳng{nl}bao giờ nghĩ đến.(SBTN) {nl}{nl}