ÐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẾ MẠC HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG KỲ 11

@ 12 October 2009 06:33 AM
Tin Hà Nội - Hội nghị Trung ương kỳ thứ 11 của đảng Cộng sản Việt{nl}Nam để chuẩn bị cho đại họi kỳ thứ 11 vừa bế mạc ngày hôm qua tại hà{nl}nội. Nguồn tin cho hay hội nghị đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng{nl}nhằm chuẩn bị cho Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Ðảng. Tuy{nl}nhiên một số phân tích gia cho rằng hội nghị diễn ra ngắn hơn thường lệ{nl}và chưa bàn tới chủ đề nhân sự, được cho là chủ đề quan trọng hàng đầu.{nl}Việc Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, một trong 15 ủy viên{nl}Bộ Chính Trị sắp đi công tác tại Trung cộng vào tuần tới, cũng dẫn đến{nl}nhận định là quan hệ Việt Nam và Trung cộng cũng như với Hoa Kỳ đã được{nl}đề cập tới trong hội nghị.
 
Ðược biết từ nay{nl}tới cuối năm, Việt Nam và Trung cộng sẽ phải ký kết các hiệp định và{nl}nghị định thư về phân định biên giới trên đất liền, tuy việc phân định{nl}cắm mốc đã chính thức được công bố hoàn tất vào ngày 31 tháng 12 năm{nl}ngoái. Chỉ khi nào ký kết các văn bản nói trên thì việc phân giới trên{nl}bộ mới được coi là thực sự hoàn tất. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung{nl}cộng cũng như Hoa Kỳ được nhận định là đề tài gây tranh cãi nhiều trong{nl}đảng, và thường xuyên nổi lên trong các cuộc họp trung ương. Về chính{nl}thức, truyền thông Việt Nam đưa tin hội nghị lần này tập trung bàn một{nl}số nội dung trong báo cáo chính trị, theo đó nói rằng ban Chấp hành{nl}Trung ương đã nghe và cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Ðại hội{nl}11 của Ðảng, trong đó có Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá{nl}độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế và xã hội cùng{nl}nhiều vấn đề khác.
 
Hai dự án năng lượng lớn là{nl}dự án điện nguyên tử Ninh Thuận và dự án thủy điện Lai Châu cũng được{nl}chấp thuận về chủ trương đầu tư, và giao cho Chính Trị Bộ tiến hành các{nl}bước tiếp theo trước khi trình Quốc Hội. Về ngân sách nhà nước năm 2009{nl}và kế hoạch phát triển năm 2010 cũng được bàn tới, và các ủy viên Trung{nl}Ương đảng cũng nhận định rằng cần củng cố, đổi mới và nâng cao phương{nl}thức lãnh đạo của đảng Cộng sản. Tổng Bí thư đảng là Nông Ðức Mạnh cũng{nl}tiếp tục ra lệnh cho ban Chấp hành Trung ương đảng thảo luận các văn{nl}kiện kiên định vai trò lãnh đạo của đảng, mà ai cũng biết đất nước và{nl}con người Việt Nam còn lâu mới thóat khỏi ao tù chậm tiến và lạc hậu.
 
Ngoài{nl}ra cũng phải nói đến sự rạn nứt đang đào sâu giữa đảng và giới trí thức{nl}trong và ngòai nước về việc đảng, đã bất cần đến các lời yêu cầu của{nl}hàng chục ngàn người dân, để tiếp tục cho Trung cộng vào khai thác{nl}Bauxite ở Tây Nguyên. Vì vậy, theo báo chí trong nước, nhiều đoàn Ðại{nl}biểu Quốc hội và nhiều Ðại biểu Quốc hội đã đòi nhà nước phải báo cáo{nl}chi tiết tiến trình khai thác Bauxite trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa{nl}12 sẽ khai mạc ngày 20 tháng 10 và dự trù bế mạc vào ngày 25 tháng 11.
 
Trong{nl}kỳ họp 5 của Quốc Hội, nhiều Ðại biều đã không có dịp chất vấn vì Ban{nl}Thường Vụ Quốc Hội không chịu ghi Dự án khai thác Bauxite vào nghị{nl}trình thảo luận. Phản ứng về thái độ gần như nhu nhược của Nhà nước{nl}Cộng sản Việt Nam trước hiểm họa xâm lăng của Trung Hoa, nhiều giới{nl}thanh niên thiếu nữ trong nước cho biết họ đã hòan tòan mất tin tường{nl}vào giới Lãnh đạo đảng.(SBTN)
{nl}{nl}