PHÓNG SỰ ÐẶC BIỆT: TƯỞNG NHỚ VÀ GHI ÂN CHIẾN SĨ VIỆT MỸ TẠI HOUSTON

@ 14 October 2009 08:37 AM
Tin Houston - Vào cuối tuần vừa qua tại Houston Texas, một buổi lễ{nl}vinh danh các chiền sĩ Việt-Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ{nl}Tự Do và Ðộc Lập cho miền Nam Việt Nam Buổi lễ đã được những hội đoàn{nl}trẻ đứng ra tổ chức, như nhóm những chuyên gia trẻ Việt Mỹ tri ân cựu{nl}chiến sĩ Tự Do, nhóm Gia Ðình Việt Mỹ Amerasian và nhóm Góp một bàn{nl}tay, với sự tiếp tay của những hội cựu chiến binh Việt Mỹ cũng như của{nl}các trường học tại Houston. Buổi lễ bắt đầu bằng một cuộc diễn hành với{nl}cờ vàng ba sọc đỏ tại đại học Bellaire, đến đài tưởng niệm chiến sĩ{nl}Việt Mỹ và kết thúc với một chương trình văn nghệ và bắn pháo bông vào{nl}buổi tối. Thông tín viên SB-TN tại Houston là Hưng Yên gửi về bản tường{nl}trình đặc biệt sau đây (video insert sbtn.net){nl}{nl}