GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT CỨU LỤT MIỀN TRUNG VIỆT NAM

@ 16 October 2009 05:46 AM
Tin{nl}Saigon - Nguồn tin từ Saigon cho biết Thượng tọa Thích Không Tánh, Tổng{nl}Vụ Trưởng Tổng Vụ Xã Hội của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất đã thực hiện{nl}một chuyến cứu trợ nạn nhân bị bão lụt Miền Trung Việt Nam, sau trận{nl}bão Ketsana là trận bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nề nhất ở các tỉnh{nl}Quảng Ngải, Quảng Nam, Kontum, Huế, Quảng Trị, làm cho hàng trăm người{nl}bị thiệt mạng và hằng ngàn nhà cửa bị hư hại, nhất là ở Ðảo Lý Sơn{nl}thuộc Quảng Ngải bị hư hao rất nặng nề và đồng bào sắc tộc ở Kontum{nl}cũng bị thiệt hại nặng nhất.
 
Thầy Không Tánh{nl}cho biết đã nhận đựơc số tiền 20,000 mỹ kim từ Thượng Tọa Thích Viên Lý{nl}thuộc Văn phòng hai Viện Hóa Ðạo tại Hoa Kỳ gởi sang. Ngài đã dùng số{nl}tiền này để cứu trợ 10,000 mỹ kim đợt một, còn mười ngàn nữa sẽ cứu trợ{nl}đợt hai. Ngoài ra Thầy cũng cho biết đã nhận được sự đóng góp của một{nl}số các hội từ thiện khác ở Canada và một số cá nhân trên toàn nước Mỹ.{nl}Chuyến cứu trợ đầu tiên diễn ra tại Ðại Lộc, Quảng Nam, ở Huyện Phú{nl}Quang, Thừa Thiên và Gio Linh, Quảng Trị. Thượng tọa Không Tánh nói rõ{nl}tiền cứu trợ được phát tận tay, trực tiếp cho đồng bào bị nạn lụt, chứ{nl}không qua nhà nước hay hội từ thiện nào. Các thầy đã nhờ người đến tận{nl}nơi bị bão lụt, tìm người bị thiệt hại nhiều nhất để tặng cho họ một{nl}phiếu, trên đó ghi rõ ngày giờ và địa điểm họ tới nơi nhận quà.
 
Vì{nl}nhu cầu nhiều mà tiền quá ít nên mỗi gia đình được một phiếu lãnh quà,{nl}gồm một trăm ngàn tiền Việt Nam và một thùng mì gói. Trong đợt đầu này{nl}Giáo hội đã phân phát ở Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Hội An mỗi{nl}nơi 250 phần quà.
 
Ðây là sự cứu trợ cấp thời để{nl}tạm an ũi chia sẻ với đồng bào bị nạn chút ít, chứ quỹ từ thiện của{nl}Giáo Hội đã hết lâu rồi nên không thể cứu trợ nhiều hơn. Trong vài ngày{nl}nữa Thượng tọa Không Tánh cho biết sẽ đi cứu trợ đợt hai.
 
Nhà nước Cộng sản Việt Nam cho đến nay chỉ cứu trợ mỗi gia đình bị lụt ở Quảng Trị bốn gói mì gói.
 
Tiền{nl}đóng góp thì phải gởi qua quỹ Mặt Trận Tổ Quốc hay Ủy ban cứu trợ,{nl}thuộc hệ thống nhà nước, rồi chuyển tiền đi từ tỉnh xuống quận rồi từ{nl}quận xuống huyện, từ huyện xuống làng xã và tiền cứu trợ đã lọt vào túi{nl}cán bộ tham nhũng, không còn bao nhiêu đến tới tay đồng bào bị bão{nl}lụt.(SBTN){nl}{nl}