TĂNG NI LÀNG MAI GẶP TÒA ÐẠI SỨ CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI PHÁP

@ 17 October 2009 05:29 AM
{nl}{nl}
Tin Paris - Theo tin của Ðài RFI, vào hôm thứ hai vừa qua một phái{nl}đoàn thiền sinh ngoại quốc đã đến tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam tại{nl}Paris bày tỏ mối quan ngại về vụ Bát Nhã. Một tu sĩ Làng Mai là thầy{nl}Trung Hải, cho biết phái đoàn gồm những tăng ni người Pháp và Ðức và là{nl}học trò của Thiền Sư Nhất Hạnh. Những tăng ni này đã mang theo những{nl}đóa hồng tượng trưng cho các tăng sinh Bát Nhã để tặng cán bộ tòa đại{nl}sứ Việt cộng tại Paris. Phái đoàn tăng ni do sư cô Giác Nghiêm, người{nl}Pháp, nguyên là thành viên của tổ chức Y Sĩ Không Biên Giới hướng dẫn,{nl}trao đổi khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Ðại diện Cộng sản Việt Nam vẫn{nl}khăng khăng cho rằng Nhà nước không có can thiệp hay đàn áp tăng ni.{nl}

Ðại sứ Cộng sản Việt Nam tại Paris đi vắng và người đứng ra tiếp phái{nl}đoàn là bà Tố Uyên, cố vấn của ông đại sứ, cùng một người khác là bí{nl}thứ thứ nhất tòa Ðại Sứ. Cuộc gặp gỡ được thầy Trung Hải nói là kết quả{nl}rất kém vì phía Cộng sản Việt Nam vẫn một mực chối rằng vụ Bát Nhã{nl}không hề có sự can thiệp của công an hay chính quyền mà chỉ là chuyện{nl}nội bộ của Làng Mai.
 
Trong khi đó thì sự quan{nl}tâm của dư luận với số phận của các tăng sinh Bát Nhã vẫn tiếp tục.{nl}Trang mạng bauxite vietnam vừa công bố danh sách cập nhật về những{nl}người đã ký tên vào Thỉnh Nguyện Thư gởi các lãnh đạo chóp bu của Việt{nl}Nam kêu gọi ngưng đàn áp các tăng sinh Bát Nhã. Bức thỉnh nguyện thư{nl}này công bố hôm 5 tháng 10, có 67 chữ ký đầu tiên trong đó có nhiều bậc{nl}trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo tên tuổi trong và ngoài nước. Cho đến{nl}nay đã có 352 người bao gồm 342 người Việt và 10 người ngoại quốc ký{nl}tên vào thỉnh nguyện thư này.(SBTN){nl}{nl}