LÙI BÁO CÁO QUỐC HỘI VỀ BAUXITE ÐẾN KỲ HỌP SAU

@ 19 October 2009 05:20 AM
Tin Hà Nội - Cho đến nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn chưa{nl}báo cáo Quốc hội về việc triển khai dự án bauxite Tây Nguyên ở kỳ họp{nl}thứ 6 sẽ khai mạc ngày 20 tháng 10 sắp tới. Trước khi kết thúc phiên{nl}họp Ủy ban Thường vụ cuối cùng trước kỳ họp Quốc Hội, hôm qua Chủ nhiệm{nl}Văn phòng Quốc Hội cho hay mặc dù nhiều đại biểu Quốc Hội đề nghị nhà{nl}nước báo cáo về việc thực hiện dự án bauxite Tây Nguyên, nêu rõ thuận{nl}lợi, khó khăn, song nội dung này được cho là đã được báo cáo tương đối{nl}đầy đủ tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, nên sẽ báo cáo tại kỳ họp sau của Quốc{nl}Hội. Trong kỳ họp này, Quốc Hội chỉ thảo luận về việc thực hiện chính{nl}sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập{nl}đoàn, tổng công ty nhà nước.
 
Tuy nhiên đối{nl}với đề nghị nhà nước có các thông tin giải tr?nh sau khi Ủy ban Thường{nl}vụ Quốc Hội trình bày báo cáo kết quả giám sát về tập đoàn, nhân vật{nl}này cho hay nhà nước sẽ gửi báo cáo đến các đại biểu Quốc Hội để đại{nl}biểu tự nghiên cứu" do thời gian kỳ họp có hạn. Dự kiến trong hơn 1{nl}tháng làm việc từ 20 tháng 10 đến 27 tháng 11, kỳ họp cuối năm của Quốc{nl}Hội sẽ nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm nay, thảo{nl}luận kỹ lưỡng kế hoạch năm sau cũng như tình hình thực hiện dự toán{nl}ngân sách năm 2009 và năm 2010. Như vậy một lần nữa dự án bauxite Tây{nl}nguyên lại bị dìm không đưa ra bàn thảo, trong lúc việc khai thác của{nl}các nhà thầu Trung cộng vẫn tiếp tục tiến hành bất chấp sự phản đối của{nl}người Việt trong và ngoài nước.(SBTN)