DÂN OAN KHU ÐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

@ 20 October 2009 05:23 PM

Ngày{nl}07/10/2009 UBND quận 2 huy động gần 200 người; bao gồm : Cán bộ , công{nl}nhân viên chức, Công an các loại, cảnh sát cơ động , cảnh sát 113, an{nl}ninh , cảnh sát trật tự , giao thông , bộ đội , dân phòng, quần chúng{nl}tự phát … thuộc thành phố Hồ Chí Minh, đã dùng vũ lực và cường quyền,{nl}tùy tiện phá cửa nhà và quật ngã, đè ông già gần 80 tuổi , là lão thành{nl}cách mạng tên là :VŨ CÔNG TÁM xuống đất ! Khiến ông bất tỉnh ! Bà DƯƠNG{nl}THỊ CẢNH vợ ông gần 60 tuổi , bị khống chế đến ngất xỉu, trước sự chứng{nl}kiến và làm chứng của một vị Ðại tá công an thành phố HCM đã về hưu ,{nl}khi ông này đến thăm khiến ông vô cùng bức xúc và lên tiếng cực lực{nl}phản đối ! Thuộc cấp của ông là các công an nhận ra ông , nhưng bọn{nl}chúng giả điếc và yêu cầu ông giữ trật tự để cho chúng thi hành công vụ{nl}, nếu không sẽ bị bắt giữ !

Khi{nl}tiến hành cưỡng chế đo vẽ nhà số : B20/7 LƯƠNG ÐỊNH CỦA , tổ 12, khu{nl}phố 1, phường Bình An , quận 2 , Của ông Tám và bà Cảnh , chúng cảnh{nl}giác đến mức độ ; mọi vật dụng nghi ngờ là camera , ghi âm, dây điện{nl}thoại … đều bị cắt đứt ! Khi ra về còn buông lời đe dọa: Nếu để lọt{nl}hình ảnh , âm thanh ra ngoài sẽ bị nghiêm trị ! Vì nhà ông kinh doanh{nl}điện thoại và các loại điện tử !

Gia{nl}đình ông khiếu nại Quyết Ðịnh 12856/QÐ-UBND và Thông Báo 2660/ TB-HÐBT{nl}ngày 22/08/2009 V/v cưỡng chế đo vẽ cố tình vi phạm Pháp Luật , nhưng{nl}không được bất kỳ cơ quan nào nhận đơn ! Vì họ thừa biết việc làm này{nl}của họ là vi phạm Pháp Luật một cách nghiêm trọng !

Vi{nl}phạm Ðiều 1 và Ðiều 2 Quyết Ðịnh : 74/ 2006/ QÐ-UBND ngày 17/ 05/ 2006{nl}V/v kiểm kê bắt buộc do UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành :

Muốn{nl}kiểm kê bắt buộc phải có Quyết định thu hồi đất cụ thể đối với từng{nl}thửa đất do hộ gia đình cá nhân đang sử dụng . Hộ của ông không nằm{nl}trong ranh thu hồi đất theo QÐ 1997 , căn cứ vào Bản Ðồ 02/BB-BQL.

Sau{nl}đó , đoàn cưỡng chế kéo đến nhà ông : Nguyễn Văn Thạch , địa chỉ B19/1{nl}, tổ 9, khu phố 1, phường Bình An . Ông Thạch hiện là Bí Thư kiêm Khu{nl}phố trưởng Khu phố 1 ! Do ông tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của{nl}chính quyền quận 2, thu hồi đất của dân đang sử dụng hợp pháp mà không{nl}có quyết định thu hồi ! Hơn nữa, ông còn chứng minh được khu phố của{nl}ông nằm ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm ! Nên ông đã bị cách chức{nl}bí thư và khu phố trưởng ! nay còn đe dọa khai trừ ra khỏi đảng !

Vì{nl}lý do làm ăn , gia đình ông vắng nhà ! Chúng dùng máy hàn cắt khóa ,{nl}phá cửa , xâm phạm gia cư bất hợp pháp , trước sự phản đối , đả đảo ,{nl}vật lộn với nhân dân địa phương .

Xin mời coi một đoạn video do nhân dân quay được ! nghe rõ tiếng đả đảo, đả đảo, đả đảo…

{nl}

(video)

{nl}

Hiện nay nhân dân trong Khu đô{nl}thị mới Thủ Thiêm quận 2 vô cùng bức xúc !Ngày 14/10/2009 Ðã tổ chức{nl}biểu tình tố cáo tội ác , dùng bàn tay sắt để cưỡng chiếm nhà và đất{nl}của dân nghèo ! Sau đó chia cho nhau ! Thu hồi đất của nhân dân đang sử{nl}dụng mà không có quyết định thu hồi ! Ðất của nhân dân đang sử dụng quy{nl}hoạch làm khu dân cư , đuổi nhân dân đi khỏi với giá bèo , rồi đem kinh{nl}doanh mời gọi tư bản đỏ vào ở . Cụ thể đất của 143 hộ mặt tiền đường{nl}Lương Ðịnh Của, khu phố 1, phường Bình Khánh đền bù với giá ăn cướp :{nl}1.360.000 đồng/ 1m2 . Sau đó bán ra khoảng 100.000.000 đồng/1m2.

Xin{nl}hỏi có chính quyền nào trên thế giới, tự xưng là của dân , do dân và vì{nl}dân mà bóc lột nhân dân là ông chủ của mình đến như vậy !?

Chính quyền khi thấy nhân dân đi biểu tình xin đừng hỏi : Ai kích động xúi dục đi biểu tình !?

Chính{nl}hành động dùng bàn tay sắt ăn cướp nhà đất của nhân dân giữa ban ngày,{nl}khiếu nại không giải quyết, còn bị đe dọa… thì nhân dân không đi biểu{nl}tình mới là lạ !

Hiện{nl}nay nhân dân rất bức xúc ! Rất nhiều người đòi đi biểu tình ! Chắc chắn{nl}sẽ nổ lớn trong một ngày gần đây ! Xin góp phần ủng hộ , lên tiếng bảo{nl}vệ dân oan khu đô thị mới quận 2 .

Cử tri quận 2

(source: http://www.dcctvn.net/news.php?id=5586)

{nl}{nl}