HẠ VIỆN HOA KỲ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ TỰ DO INTERNET Ở VIỆT NAM

@ 23 October 2009 12:10 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Hạ Viện Liên Bang Hoa Kỳ ngày hôm qua đã bỏ{nl}phiếu thông qua nghị quyết đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trả{nl}tự do cho tất cả các tù nhân chính trị, trong đó có cả những bloggers{nl}hiện đang bị giam cầm chỉ vì dùng internet để bày tỏ, phổ biến quan{nl}điểm một cách ôn hòa. Nghị quyết mới được thông qua viết rằng Việt Nam{nl}phải trở thành một quốc gia có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế,{nl}phải tôn trọng quyền tự do phát biểu của người dân, cũng như quyền tự{nl}do báo chí, tự do hội họp, thảo luận chính trị.

Tại diễn đàn Hạ Viện,{nl}Nữ Dân biểu Loretta Sanchez là người bảo trợ cho nghị quyết nhắc lại sự{nl}kiện nhà cầm quyền Hà Nội đang gia tăng hoạt động ngăn chận không cho{nl}người dân sử dụng internet, đặc biệt sau những bài viết các boggers phổ{nl}biến qua mạng, với mục đích chia sẻ tin tức với mọi người và nêu thắc{nl}mắc về quan điểm, chính sách của nhà nước. {nl}{nl}{nl}
 
Trước{nl}ngày nghị quyết được thông qua, nữ Dân biểu Loretta Sanchez cũng nói{nl}rằng điều mà bà cũng như các vị dân cử Mỹ quan tâm là trong lúc cả thế{nl}giới đều xem internet là phương tiện truyền thông tuyệt diệu để chia sẻ{nl}thông tin, thì Cộng sản Việt Nam lại xem đó là mối đe dọa đối với chế{nl}độ. Hậu quả là trong nhiều tháng qua nhàn cầm quyền Việt Nam liên tục{nl}tiến hành những chiến dịch nhằm hạn chế internet, kiểm soát quyền tự do{nl}thông tin mạng, bắt bớ, giam cầm những nhà báo, những blogger, những{nl}nhà bất đồng chính kiến, những nhà dấu tranh dân chủ đã sử dụng{nl}internet để phổ biến hay chia sẻ quan điểm của họ.
 
Bà{nl}Sanchez cũng bày tỏ sự thất vọng về tình trạng nhân quyền của Việt Nam,{nl}nói những cố gắng mà chính phủ Hoa Kỳ đã thực hiện nhằm thúc đẩy Hà Nội{nl}cải tiến nhân quyền đã không đem lại kết quả. Nữ Dân biểu thuộc đảng{nl}Dân Chủ đại diện cho tiểu bang California cho hay điều đáng tiếc là{nl}nhân quyền ở Việt Nam ngày một tệ hơn, và tin rằng đã đến lúc{nl}Washington phải có thái độ cứng rắn hơn với Hà Nội.(SBTN)
{nl}{nl}