Hà Nội công bố 'Ðề Cương Tuyên Truyền': Hoa Kỳ và cộng đồng Việt là 'thù địch'

@ 28 October 2009 11:39 PM
medium_VN-BaoChi.jpgHÀ NỘI (NV) - Trong vài năm qua, về mặt ngoại giao, Hà Nội luôn tìm cách “gần gũi” Hoa Kỳ và lôi kéo cộng đồng Việt Nam bằng nhiều cách, tuy nhiên, bản “Ðề Cương Tuyên Truyền” của Ban Tuyên Giáo Trung Ương được công bố mới đây cho thấy, đảng CSVN vẫn coi Hoa Kỳ và các tổ chức của người Việt ở nước ngoài là “các thế lực thù địch.”

Bản “Ðề Cương Tuyên Truyền” được Ban Tuyên Giáo Trung Ương (trước đây là Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương) ban hành ngày 25 Tháng Sáu, năm 2009, nhưng mãi tới gần đây mới được loan tải rộng rãi trên các cơ quan truyền thông của Việt Nam.

Bản “Ðề Cương Tuyên Truyền,” còn có một tên là “Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí Thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động ‘Diễn biến hòa bình’ trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.”

Một trong những bối cảnh ra đời “Ðề Cương Tuyên Truyền” này, như lời Ban Tuyên Giáo Trung Ương, là nhằm “chống lại các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “xâm lăng văn hóa” nhằm xóa bỏ chế độ XHCN và bản sắc văn hóa Việt Nam.”

Ðặc biệt, Ban Tuyên Giáo dùng chữ “chúng” để chỉ “các thế lực thù địch” mà trong đó tập trung vào hai đối trọng là các chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan truyền thông của người Việt tại hải ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ.

Về các chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam, chỉ thị này viết, “Việc Mỹ triển khai “Ðội Hòa Bình” (tổ chức chuyên tuyên truyền và kích động lật đổ) và dự kiến thực hiện chương trình nghiên cứu liên quan sự chuyển đổi chính trị, dân chủ ở Việt Nam của Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Mỹ (USAID) cho thấy rõ các bước cụ thể của Mỹ nhằm thúc đẩy mầm mống ‘cách mạng màu’ ở Việt Nam.”

Bản chỉ thị coi các chính sách của Hoa Kỳ là tập trung vào “chiến lược con người” để đào tạo một lớp người thân Mỹ và phương Tây.

“Mỹ đã bộc lộ rõ ý đồ lợi dụng hợp tác giáo dục, đào tạo để chuyển hóa Việt Nam. Ðến nay chỉ riêng Mỹ đã có 15 chương trình, dự án lớn có liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo đang triển khai ở Việt Nam. Ngân sách của chính phủ Mỹ dành cho các chương trình Fulbringt Việt Nam tăng lên 4 triệu USD/ năm, còn ‘Quỹ Giáo Dục Việt Nam’ mỗi năm dành 5 triệu USD cấp cho 100 sinh viên Việt Nam học tại Mỹ, Ðại Sứ Quán Mỹ ráo riết triển khai dự án ‘Góc Hoa Kỳ’ nhằm quảng bá với lớp trẻ hình ảnh nước Mỹ, lối sống Mỹ. Các cơ quan hoạch định chiến lược của Mỹ đưa ra bản ‘lộ trình 4 bước’, trong đó bước 4 có nội dung các trường đại học Mỹ được khuyến khích mở các cơ sở tại Việt Nam.” Bản chỉ thị viết.

Còn các tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ hóa Việt Nam của người Việt ở hải ngoại được bản chỉ thị “kết tội” rằng “tiếp tục tiến công xuyên tạc, phủ định, xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với một thang bậc và luận điệu mới, như: quy kết chủ nghĩa Mác-Lênin sai lầm từ gốc rễ: mở chiến dịch bịa đặt, dựng phim “Sự thật về Hồ Chí Minh” với ý đồ “ tẩy trừ huyền thoại HCM“và phát động “Phong trào quốc dân đòi trả tên cho Sài Gòn”. Gần đây một số tác phẩm nhằm hạ bệ “Chủ tịch HCM,” như: “HCM bình khảo” của Hồ Tuấn Hùng (Ðài Loan), “Ðỉnh cao chói lọi” của Dương Thu Hương (xuất bản tại Pháp)...

Theo bản chỉ thị thì có hàng trăm cơ quan truyền thông báo chí của người Việt tại hải ngoại được liệt vào danh sách “các thế lực thù địch.”

Chỉ thị này nêu rõ, “Theo báo cáo của Bộ Công An, hiện có 413 tổ chức phản động; 62 đài phát thanh và truyền hình, 390 báo và tạp chí phản động và 88 nhà xuất bản ở hải ngoại chống phá ta. Từ sau Ðại Hội X, ta phát hiện thêm 2 đài (Ðài tiếng nói thanh niên và Ðài Hồn Việt), 5 tổ chức phản động mới và 20 chiến dịch tuyên truyền phá hoại tư tưởng đối với Việt Nam. Cơ quan an ninh đã ngăn chặn 4,879 tài liệu chiến tranh tâm lí và 44,030 thư ân xá quốc tế.”

Một nhận định từ Sài Gòn nói về “ Ðề Cương Tuyên Truyền” như sau: “Bản đề cương cho thấy chưa bao giờ những kẻ cầm quyền ở Việt Nam lo sợ mất sự độc quyền lãnh đạo như hiện nay, họ thực sự lo sợ một cơn sóng ngầm đang hình thành trong chính xã hội này mà một khi nó đủ sức sẽ cuốn phăng cái nhà nước độc tài ‘của đảng, do đảng và vì đảng!’” (K.N.)