SCANDAL VEDAN ÐƯA HỐI LỘ ÐỂ MUA GIẢI THƯỞNG

@ 29 October 2009 10:59 PM
Tin{nl}Hà Nội - Chuyện Bộ Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam công nhận việc công{nl}ty Vedan được ba giấy chứng nhận cho ba sản phẩm nằm trong một trăm sản{nl}phẩm hàng đầu về an toàn chất lượng vì sức khỏe cộng đồng, đã làm cho{nl}nhiều người trong nước hết sức bất mãn. Chỉ 24 giờ sau, bộ này tuyên bố{nl}đây là một sai sót lớn của ban tổ chức. Thông báo được loan ra sau khi{nl}Bộ Khoa Học Công Nghệ cho kiểm tra việc Vedan được cấp giấy chứng nhận.{nl}Bộ đã ra lệnh cho ban tổ chức giải thưởng lập tức thu hồi giấy chứng{nl}nhận, kiểm điểm cá nhân sai phạm và báo cáo trứơc Bộ vào ngày mai.

 

Từ{nl}nhiều năm qua công ty sản xuất bột ngọt Vedan gây ô nhiễm môi trường{nl}nặng nề trên sông Thị Vải vì xả nứơc thải chưa lọc ra sông này. Tính{nl}đến nay Vedan chưa hoàn tất việc khắc phục tình trạng ô nhiễm mà công{nl}ty gây ra khiến cộng đồng cư dân quanh sông Thị Vải phải gánh chịu. Dư{nl}luận vô cùng sửng sốt khi nghe Vedan được giải thưởng có sản phẩm nằm{nl}trong top một trăm sản phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.(SBTN){nl}{nl}