ỦY BAN TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ CỦA HOA KỲ LÊN TIẾNG VỀ VIỆC BỘ NGOẠI GIAO KHÔNG XẾP VIỆT NAM VÀO DANH SÁCH CPC

@ 29 October 2009 11:02 PM
Tin{nl}Hoa Thịnh Ðốn - Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ vừa lên tiếng{nl}hoan nghênh việc công bố bản Báo cáo về Tự do Tôn giáo đầu tiên của{nl}chính phủ Obama, và thúc giục việc áp đặt những quốc gia cần quan tâm{nl}đặc biệt tức danh sách CPC, cũng như việc thực thi những chính sách đã{nl}đề ra đối với các quốc gia này. Ông Leonard Leo, chủ tịch USCIRF nói{nl}cho đến hôm nay, Tổng thống Obama vẫn thường xuyên đề cập đến vấn đề tự{nl}do tôn giáo trong các bài diễn văn của mình ở hải ngoại nhưng hầu như{nl}chưa có hành động cụ thể nào, và ủy ban hy vọng rằng bản báo cáo này sẽ{nl}là hành động thiết thực của chính phủ Obama.
 
Tuy{nl}nhiên, ông đã trách rằng cả hai chính phủ Cộng Hòa và Dân Chủ đã không{nl}triệt để áp dụng những điều đã được đề nghị bởi ủy ban, khi cả Pakistan{nl}và Việt Nam đều không bị liệt kê vào danh sách. Các thành viên ủy ban{nl}này cũng đã có cuộc gặp gỡ bà Bộ trưởng Ngoại Giao Hillary Clinton vào{nl}tháng 6 vừa qua về việc Ủy Ban tiếp tục khuyến cáo bà nên tiếp tục giữ{nl}tên 13 quốc gia nằm trong danh sách, là Miến Ðiện, Eritrea, Iran, Iraq,{nl}Nigeria, Bắc Hàn, Pakistan, Trung cộng, Saudi Arabia, Sudan,{nl}Turkmenistan, Uzbekistan và Việt Nam. Ủy Ban cũng khuyến cáo rằng cần{nl}phải có các biện pháp cứng rắn hơn đối với 8 quốc gia hiện đang nằm{nl}trong danh sách CPC mới nhất, và ủy ban cũng tiếp tục có nhiều quan{nl}điểm dị biệt với Bộ Ngoại giao về việc thẩm định các điều kiện tự do{nl}tôn giáo tại các quốc gia này và các biện pháp thực thi.
 
Về{nl}Việt Nam, ủy ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ đã đến Việt Nam vào{nl}tháng 5 năm 2009 và qua chuyến đi này đã cho thấy mức độ trù dập của{nl}công an đối với các hoạt động tôn giáo. Ủy Ban nhận thấy nhà nước Cộng{nl}sản Việt Nam sử dụng việc giam cầm các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như{nl}các hành động trù dập khác, để thực thi chính sách trấn áp, kềm chế sự{nl}lớn mạnh của các tôn giáo như Phật giáo, Hòa Hảo, và các nhóm Tin Lành.{nl}Như thế thì rõ ràng là Việt Nam phải bị liệt kê là Quốc gia cần quan{nl}tâm đặc biệt. Kể từ sau chuyến đi vừa rồi của Uỷ Ban thì lại xảy ra{nl}thêm nhiều sự việc khác nữa: nhiều lãnh đạo Tin Lành bị giam giữ, công{nl}an lục soát một số nhà thờ Tin Lành và chùa Phật giáo, đuổi sư tăng ra{nl}khỏi nơi tu hành và sử dụng bạo lực để đàn áp các giáo dân Công giáo{nl}cầu nguyện trong ôn hòa trên các mảnh đất của họ. Riêng ông Michael{nl}Cromartie, phó chủ tịch Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ phát{nl}biểu rằng Hoa Kỳ không thể nào bào chữa cho việc không đưa Việt Nam trở{nl}lại danh sách CPC.
 
Chứng cớ đã quá rõ ràng{nl}đối với các vi phạm tự do tôn giáo và trong quá khứ việc áp đặt vào{nl}danh sách CPC, đã chứng tỏ hữu hiệu trong việc giúp đem đến những thay{nl}đổi rõ ràng mà không ảnh hưởng đến các quyền lợi song phương. Các đánh{nl}giá của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ được ghi rõ trong bản{nl}báo cáo Thường niên năm 2009, và ủy ban vẫn khuyến cáo Bộ Ngoại giao,{nl}Sở chuyên trách vấn đề Tự do Tôn giáo Quốc tế và các nhà ngoại giao{nl}trên khắp thế giới hãy cố gắng giám sát vấn đề trù dập và giới hạn tự{nl}do tôn giáo trên toàn thế giới.(SBTN) {nl}{nl}