ÐOÀN LUẬT SƯ TỈNH NINH THUẬN HỌP KÍN VỀ VIỆC XÓA TÊN LUẬT SƯ LÊ TRẦN LUẬT

@ 29 October 2009 11:05 PM
Tin{nl}Ninh Thuận - Sau 7 lần trì hoãn, cuối cùng Hội đồng Khen thưởng và Kỷ{nl}luật của Ðoàn Luật sư tỉnh Ninh Thuận đã có cuộc họp kín về việc kỷ{nl}luật đối với Luật sư Lê Trần Luật. Theo nguồn tin từ các luật sư thành{nl}viên này, cuộc họp này đã thống nhất sẽ xóa tên Luật sư Lê Trần Luật{nl}với số phiếu là 3 trên 5, trong đó hai luật sư Trần Kim Cang và Diệp{nl}Năng Bình đã phản đối việc xóa tên đối với Luật sư Lê Trần Luật. Ðược{nl}biết lý do xóa tên đối với Luật sư Lê Trần Luật là vi phạm điều 9 của{nl}Luật Luật sư là lợi dụng việc hành nghề luật sư gây ảnh hưởng đến an{nl}ninh quốc gia, và vi phạm điều 10 của Luật sư là không trung thành với{nl}Tổ quốc và Hiến pháp.
 
Tất cả chỉ vì ông đã{nl}đứng ra nhận bào chữa cho các giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà và những{nl}nhà dân chủ trong nước. Mặt khác Luật sư Diệp Năng Bình hiện đang sống{nl}tại Saigon đã bị cơ quan an ninh mời làm việc để giải thích vì sao phản{nl}đối việc xóa tên đối với Luật sư Lê Trần Luật. Trước đó, cơ quan an{nl}ninh đã ra điều kiện với Luật sư Luật là nếu muốn tiếp tục hành nghề{nl}luật sư thì phải thừa nhận các bài bào chữa của ông là hiểu sai đường{nl}lối và chính sách của Nhà nước. Sau khi có kết quả cuộc họp kín, Ðoàn{nl}Luật sư tỉnh Ninh Thuận đã triệu tập Luật sư Lê Trần Luật để họp chính{nl}thức vào ngày 2 tháng 11 sắp đến.(SBTN)
{nl}{nl}