LÀNG MAI VIẾT BÀI Ở BÁO MỸ KÊU GỌI HÃY ÐỂ TĂNG NI VỀ BÁT NHÃ

@ 30 October 2009 08:37 PM
Tin{nl}Hoa Thịnh Ðốn - Trong khi nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ trích nhận{nl}định của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, thì một tu sĩ Làng Mai viết bài trên{nl}tờ Wall Street Journal trong đó kể về hành vi đàn áp tôn giáo của Hà{nl}Nội tại Chùa Bát Nhã, Lâm Ðồng, và nêu lên nguyện vọng của các tăng ni{nl}sinh muốn trở về lại Chùa Bát Nhã. Tờ Wall Street Journal là tờ báo có{nl}số phát hành lớn nhất tại Hoa Kỳ, nói rằng tình hình Cộng sản Việt Nam{nl}đàn áp chư tăng ni sinh Bát Nhã đã làm cho ngay cả các công dân Việt{nl}Nam bình thường cũng phản đối. Hơn 400 trí thức và công dân thuộc nhiều{nl}thành phần đã ký thỉnh nguyện thư đòi hỏi Hà Nội phải điều tra về vụ{nl}tấn công và phải bảo đảm an toàn cho các tăng ni sinh.
 
Thầy{nl}Thích Chân Pháp Dụng, hiện là Viện Chủ Tu Viện Lộc Uyển ở Escondido,{nl}California viết rằng các tăng ni vẫn còn muốn về lại Tu Viện Bát Nhã.{nl}Nếu điều này không thể được, thì xuyên qua giáo hội Phật Giáo chính{nl}thức, có thể là ít nhất hãy tái xác nhận quyền hợp pháp của các tăng ni{nl}được tu hành chung với nhau như một tăng thân tại một địa điểm khác.{nl}Các tăng ni trẻ này không muốn gì khác hơn là phục vụ đất nước và nhân{nl}loại, và [muốn là] các gương mẫu tốt đẹp cho vẻ đẹp chân thật và tinh{nl}thần quyết tâm của dân tộc Việt. Và cũng đặc biệt, trong bài viết nhan{nl}đề Kính Gửi Thầy Ðức Nghi của tác giả Diệu Tâm Chơn đăng trên trang Phù{nl}Sa hôm Thứ Năm, có nêu lên có thể sẽ có tự thiêu ở Chùa Phước Huệ, nơi{nl}hàng trăm tăng ni sinh Bát Nhã đang tạm trú sau khi bị trục xuất khỏi{nl}Bát Nhã. Tình hình vẫn chưa thấy phản ứng nào từ phía Hà Nội trước{nl}những tin tức này.(SBTN)
{nl}{nl}