BÁO WALL STREET JOURNAL ÐĂNG BÀI KÊU GỌI NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM ÐỂ CHO CÁC TĂNG NI TRỞ VỀ CHÙA BÁT NHÃ

@ 1 November 2009 05:19 AM
Tin{nl}Hoa Thịnh Ðốn - Trong một bài báo đăng trên tờ Wall Street Journal là{nl}tờ báo lớn và uy tín nhất nước Mỹ, đã kể về hành vi đàn áp tôn giáó của{nl}Cộng sản Việt Nam tại Chùa Bát Nhã, Lâm Ðồng, và nêu lên nguyện vọng{nl}của các tăng ni sinh muốn trở về lại Chùa Bát Nhã. Trước đó nhà cầm{nl}quyền Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích những nhận định của Hoa{nl}Kỳ về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam trong Phúc trình về Tự do Tôn{nl}giáo Quốc tế năm 2009 là không khách quan và dựa trên những thông tin{nl}sai lệch, sau khi bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố Phúc trình về Tự do Tôn{nl}giáo Quốc tế cho giai đoạn từ tháng 7 năm 2008 tới tháng 6 năm 2009,{nl}trong đó có đoạn viết về các giới chức địa phương đã xách nhiễu một số{nl}tín đồ Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Bài báo trên tờ Wall Street{nl}Journal của tác giả là tu sĩ Thích Chân Pháp Dụng đã nói tình hình đàn{nl}áp chư tăng ni sinh Bát Nhã đã làm cho ngay cả các công dân Việt Nam{nl}bình thường cũng phản đối.
 
Hơn 400 trí thức{nl}và công dân thuộc nhiều thành phần đã ký thỉnh nguyện thư đòi hỏi Hà{nl}Nội phải điều tra về vụ tấn công và phải bảo đảm an toàn cho các tăng{nl}sinh. Thầy Thích Chân Pháp Dụng, hiện là Viện Chủ Tu Viện Lộc Uyển ở{nl}Escondido, California, viết rằng các tăng ni vẫn còn muốn về lại Tu{nl}Viện Bát Nhã. Nếu điều này không thể được, thì xuyên qua giáo hội Phật{nl}Giáo chính thức, ít nhất hãy tái xác nhận quyền hợp pháp của các tăng{nl}ni được tu hành chung với nhau như một tăng thân tại một địa điểm khác.{nl}Hiện những tăng ni này đang còn tạm trú tại chùa Phước Huệ, và họ cho{nl}biết nếu Phước Huệ bị đàn áp thì lửa tự thiêu sẽ cháy rực tại{nl}đây.(SBTN)
{nl}{nl}