ÐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỐ CÁO NHIỀU ÁN THAM NHŨNG ÐẦU VOI ÐUÔI CHUỘT

@ 5 November 2009 05:35 AM
Tin Hà Nội - Trong khi đó bên trong phiên họp Quốc Hội, nhiều đại{nl}biểu đã phê bình các chiến dịch chống tham nhũng tại Việt Nam khi có{nl}người cho rằng án treo trong các vụ án tham nhũng quá nhiều, lúc khởi{nl}tố thì to như con voi, sau xử lý bé như con chuột. Nếu không làm mạnh{nl}sẽ khiến người dân hoài nghi về quyết tâm chống tham nhũng của đảng và{nl}nhà nước, theo lời đại biểu Ðặng Văn Xướng. Thảo luận về công tác đấu{nl}tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, rất nhiều đại biểu bất{nl}mãn vì theo thống kê trong năm 2009, án treo chiếm tới hơn 1/3 tổng số{nl}vụ án được xét xử, trong đó nhiều nhất là án tham nhũng.
 
Chủ{nl}tịch Hội luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh nhìn nhận có chuyện cán bộ hối{nl}lộ để được hưởng án treo. Nhiều đại biểu cho rằng việc này sẽ giảm{nl}nhiệt tình đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội tham nhũng, và{nl}dân chúng ngày càng bất mãn về việc này. Một người thì nói riêng với{nl}tội danh tham nhũng thì cần hạn chế mức án này mà phải xử phạt nghiêm{nl}minh để thể hiện quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng của Ðảng và nhà{nl}nước.
 
Ðặc biệt theo nhiều đại biểu, cần quản{nl}lý chặt chẽ những người được hưởng án treo. Dù họ phạm tội, chịu án,{nl}nhưng cũng như người bình thường, thoải mái đi lại, không bị hạn chế{nl}gì. Các đại biểu cũng được nghe báo cáo là tội phạm liên tục gia tăng,{nl}trong đó có tội phạm trẻ em, tội phạm là người nước ngoài đa số là từ{nl}Phi châu sang đây trộm cắp. Ngày mai Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về{nl}báo cáo công tác phòng ngừa, đấu tranh chống vi phạm pháp luật và tội{nl}phạm.(SBTN)
{nl}{nl}