LINH MỤC GỐC VIỆT ÐƯỢC PHONG CHỨC GIÁM MỤC PHỤ TÁ Ở TORONTO

@ 10 November 2009 09:12 AM
Tin{nl}Toronto - Một người Canada gốc Việt thuộc Tổng Giáo Phận Toronto vừa{nl}được Ðức Giáo Hoàng Benedict phong chức Giám Mục Phụ Tá ở cùng địa phận{nl}nơi ngài đang phục vụ. Linh mục Vincent Nguyễn với tên thật là Nguyễn{nl}Mạnh Hiếu là một trong hai linh mục được bổ nhiệm chức vụ trên vào Tổng{nl}Giáo Phận Toronto. Bản tin hàng ngày của Tòa Thánh Vatican loan báo{nl}linh mục Vincent Nguyễn, thuộc hàng linh mục Tổng Giáo Phận Toronto,{nl}Canada và linh mục William Terrence McGrattan, thuộc hàng linh mục giáo{nl}phận London Canada, là giám đốc đại chủng viện St. Peter, cả hai được{nl}phong chức Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Toronto. Linh mục Vincent{nl}Nguyễn đến Canada năm 18 tuổi, hiện là Chưởng Ấn tòa Tổng Giám Mục.
 
Ngài{nl}từng cai quản cộng đồng giáo dân người Việt tại Cộng Ðoàn Các Thánh Tử{nl}Ðạo Việt Nam Toronto. Trong bản thông cáo báo chí của tổng giáo phận,{nl}linh mục Vincent phát biểu ngài khiêm tốn nhận lời thỉnh cầu của Ðức{nl}Thánh Cha, được phục vụ cho giáo dân ở Tổng Giáo Phận Toronto trong{nl}chức vụ Giám Mục Phụ Tá. Là những tín đồ tận lòng với Tổng Giáo Phận,{nl}xin cầu nguyện cho ngài như ngài cũng sẽ cầu nguyện cho mọi người. Linh{nl}mục sinh năm 1966 ở Việt Nam, là con thứ sáu trong một gia đình có bảy{nl}trai và hai gái. Ông sang Canada năm 1984, vào học ở trường dòng St.{nl}Augustines Seminary năm 1993. Năm 1998 được thụ phong linh mục và phục{nl}vụ ở giáo xứ Mississauga và Toronto, đồng thời cũng phục vụ cho cộng{nl}đồng người Việt ở Tổng Giáo Phận Toronto. Ngài sang Rome tu học năm{nl}2005 và đậu Cử Nhân về Giáo Luật vào năm 2008 ở trường đại học St.{nl}Thomas Aquinas trước khi trở về Toronto và được bổ nhiệm vào chức vụ{nl}Phó Chưởng Ấn Linh Vụ.(SBTN)
{nl}{nl}