BẤT CHẤP CÁC TIẾNG NÓI PHẢN ÐỐI: CỘNG SẢN VIỆT NAM CƯƠNG QUYẾT KHAI THÁC BAUXITE TÂY NGUYÊN

@ 10 November 2009 06:07 PM
Tin Hà Nội - Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa ban hành một{nl}quyết định, qua đó cho thấy chủ trương khai thác tài nguyên bauxite Tây{nl}Nguyên là không thay đổi, bất chấp các lời cảnh báo từ các cựu tướng{nl}lãnh, các nhà khoa học, giới trí thức và dư luận cả trong lẫn ngoài{nl}nước. Ðó là quyết định mang số 5454 của Bộ Công Thương Việt Nam ban{nl}hành ngày 30 tháng 10 vừa qua, nhằm thành lập cái gọi là Ban Chỉ đạo{nl}thực hiện các dự án bauxite Tây Nguyên, được ký tên bởi Bộ Trưởng Bộ{nl}Công Thương Vũ Huy Hoàng. Quyết định cho biết ban Chỉ đạo thực hiện các{nl}dự án bauxite Tây Nguyên gồm có 22 thành viên, đứng đầu là Lê Dương{nl}Quang, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm trưởng ban. Dưới quyền nhân vật{nl}này là các ủy viên gồm nhiều đại diện của các bộ, ngành như Bộ Công{nl}Thương, Bộ Giao Thông Vận Tải, Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Bộ Khoa học{nl}Công Nghệ, Bộ Xây Dựng, Bộ Công An, Bộ Nông Nghiệp, Tập Ðoàn Than{nl}Khoáng Sản Việt Nam và hai tỉnh Lâm Ðồng và Ðắc Nông, nơi đang xây dựng{nl}các nhà máy chế biến bauxite.
 
Quyết định này{nl}cũng nên rõ là căn cứ vào lệnh của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn{nl}Tấn Dũng, ban chỉ đạo sẽ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đầu tư xây{nl}dựng các dự án bauxite khu vực Tây Nguyên do tập đoàn công nghiệp{nl}Than-Khoáng Sản Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án khai thác bauxite tại{nl}Tây Nguyên trong một năm qua đã liên tiếp bị làn sóng dư luận kể cả{nl}trong lẫn ngoài nước chỉ trích và chống đối vì nguy cơ mất chủ quyền và{nl}an ninh quốc gia trước sự tham vọng bành trướng của Trung Cộng.
 
Chính{nl}Thứ Trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang, người vừa được cử làm trưởng{nl}ban chỉ đạo khai thác bauxite Tây Nguyênọ đã lên truyền thông trong{nl}nước kết tội những người chống lại chủ trương này là chống lại chế độ.{nl}Một trong số những người bị gọi là mắc mưu phản động, là trường hợp{nl}Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Sơn, giám đốc công ty Năng Lượng Sông Hồng thuộc{nl}Tập Ðoàn Than và Khoáng Sản Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Sơn từng viết{nl}trong một bản báo cáo gởi riêng cho Bộ Chính Trị đảng rằng ôlựa chọn{nl}nhà thầu Trung Cộng là một sai lầm cố ý của Tập Ðoàn Than và Khoáng Sản{nl}Việt Nam, và việc chọn nhà thầu Trung Cộng vào Tây Nguyên là một nguy{nl}cơ rất lớn đối với an ninh quốc phòng. Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Sơn từng{nl}tiết lộ rằng ông nhận được công văn Mật của Ðảng Ủy Tập Ðoàn Than và{nl}Khoáng Sản với nội dung cảnh cáo là ông đang bị mắc lừa các thế lực{nl}phản động, hay đang chống lại nghị quyết của đảng vì đã có những phát{nl}biểu chống lại các dự án bauxite của chế độ.
 
Cho{nl}tới nay Hà Nội đã tìm mọi cách để dìm những ý kiến chống đối, kể cả tại{nl}Quốc Hội là nơi những đại biểu đòi đưa vấn đề này ra để bàn thảo, nhưng{nl}nhà cầm quyền viện lý do còn nhiều vấn đề khác sôi nổi hơn nên tạm gác{nl}đề tài này lại sẽ bàn trong những khóa họp sau. Trong khi đó Hà Nội{nl}liên tục đưa ra những lời biện minh và chống chế, tuyên truyền rằng sẽ{nl}bảo đảm an ninh và bảo vệ môi trường, ngược lại bịt miệng tất cả những{nl}dư luận chống đối trên báo chí và truyền thông trong nước. Trong tháng{nl}qua đích thân Trương Tấn Sang đã đến thăm vùng Tây nguyên để đôn đốc{nl}tiến hành việc khai thác bauxite, như muốn đặt cả nước vào một chuyện{nl}đã rồi và dù có chống đối thì đã quá trễ cũng không làm gì hơn{nl}được.(SBTN)
{nl}{nl}