CHỦ TỊCH TỈNH LÂM ÐỒNG BUỘC THƯỢNG TỌA THÁI THUẬN XUA ÐUỔI TĂNG THÂN BÁT NHÃ

@ 10 November 2009 06:07 PM
Tin Lâm Ðồng - Tiếp tục theo dõi vụ tăng thân Làng Mai tại tỉnh{nl}Lâm Ðồng, nguồn tin từ trong nước cho biết Chủ tịch tỉnh này hôm qua đã{nl}đe dọa Thượng tọa trụ trì chùa Phước Huệ rằng phải đuổi các tăng sinh{nl}Bát Nhã ra khỏi chùa này, và gây áp lực khi nói nếu Thượng tọa Thái{nl}Thuận không làm theo, nếu có ai đó quăng lựu đạn vô chùa thì thày sẽ{nl}phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lời đe dọa được đưa ra từ hôm thứ năm{nl}vừa qua, và 3 ngày sau tức là vào hôm qua chủ nhật, Công an thị xã Bảo{nl}Lộc đã bắt đầu thi hành kế hoạch dùng Phật tử để đánh Phật tử, bằng{nl}cách bắt bí những bà con tiểu thương còn nợ thuế đang buôn bán ở chợ{nl}Bảo Lộc phải ký tên vào một thỉnh nguyện thư, đòi trục xuất những tăng{nl}ni Làng Mai ra khỏi chùa này.
 
Hôm thứ sáu, một{nl}phái đoàn hỗn hợp các ban ngành quần chúng gồm cả Mặt trận Tổ quốc, ban{nl}Tôn Giáo của nhà cầm quyền tỉnh Bình Thuận cũng đã có mặt tại chùa{nl}Phước Huệ để tuyên truyền, vận động, ép buộc chư tăng ni tăng thân Bát{nl}Nhã phải trở về gia đình. Những hành động trên đây của cán bộ nhà nước{nl}cho thấy tuyên bố của bà Nguyễn Phương Nga trước công luận thế giới vào{nl}ngày 8 tháng 10 cũng như của ông Nguyễn Thanh Xuân, phó Ban Tôn Giáo{nl}nhà nước nói rằng chuyện Bát Nhã là do mâu thuẫn nội bộ sinh ra xô xát{nl}là không đúng với sự thật của vấn đề.(SBTN){nl}{nl}