Ðài Phát Thanh Phật Giáo - Chương trình thứ Sáu 13.11.2009

@ 15 November 2009 01:46 AM
{nl} Gs Võ Văn Ái nói về Vai trò người Cư sĩ Phật giáo qua trường kỳ lịch sử tại buổi họp mặt đồng bào Phật tử ở thành phố Frankfurt, Cộng hoà Liên bang Ðức & Mục “Những Văn kiện lịch sử của Ðức cố Tăng thống Thích Huyền Quang” nói về 9 điểm Ngài yêu sách Hà Nội giải toả vấn đề Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

http://audio.freevietnews.com/phatgiao/2009-11-13.m3u

-------------------------------------------------------------------------------------
Ðài Phát Thanh Phật Giáo: http://www.queme.net/vie/radio.php
Website Quê Mẹ: http://www.queme.net