Tin khẩn về tình trạng sức khỏe của cha Tadeo Nguyễn Văn Lý

@ 17 November 2009 08:24 AM
{nl}

Tin khẩn về tình trạng sức khỏe của cha Lý!

Chúng tôi vừa nhận được tin cha Ta-đê-ô Nguyễn Văn Lý bị tai biến rất nặng và liệt nửa người bên phải.

Ngài vừa được chuyển từ khu K1 trại Ba Sao, Nam Hà, tỉnh Hà Nam, tới bệnh viện Bộ Công An vào ngày 14 tháng 11 năm 2009.

Ngày 16 tháng 11 sau khi được chụp cắt lớp thấy có khối chấn thương sau ót, gần cổ bên trái, nhưng bác sỹ chưa xác định được nguyên nhân của khối chấn thương là do đâu?

Ðịa chỉ của bệnh viện Bộ Công An là; 19 - 8 Phường Cầu Diễn - Quận Cầu Giấy -- Hà Nội.

Xin anh chi em hiệp ý cầu nguyện cho ngài.

(source: http://www.dcctvn.net/news.php?id=5820)