VỀ CUỘC BIỂU TÌNH CHỐNG MEET VIỆT NAM TẠI SAN FRANCISCO HÔM QUA THỨ HAI

@ 18 November 2009 05:44 AM
{nl}Tin San Francisco - Như tin SB-TN đã loan, người Việt tại tiểu bang
California đã tiếp tục cuộc biểu tình kéo sang ngày thứ hai để phản
đối buổi họp mặt gọi là Meet Việt Nam, tổ chức tại tòa thị chính thành
phố San Francisco tiểu bang California trong hai ngày chủ nhật và thứ
hai vừa qua. Thông tín viên SB-TN tại vùng vịnh là Mỹ Lợi gửi về bản
tường trình điều tra đặc biệt về buổi tổ chức này và những chi tiết
cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phải chi ra một số tiền
rất lớn, nhưng bị cuộc biểu tình của người Việt tạo thất bại nặng nề,
mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự đặc biệt sau đây (video insert sbtn.net).