Thư Mục Vụ của Ðức Giám Mục Vĩnh Long

@ 18 November 2009 06:15 AM


Vĩnh Long Ngày 28.10.2009

Kính gởi:

Các Linh Mục,
Các Tu Sĩ Nam Nữ,
Anh Chị Em Giáo dân trong Ðịa Phận Vĩnh Long

Anh Chị Em Thân mến,

Mỗi năm bước vào tháng chín tôi nhớ tới biến cố ngày 7.9.1977, được kể như ngày Ðại Nạn của Ðịa Phận Vĩnh Long, khi Nhà Thờ Chánh Tòa, Ðại chủng viện, Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, Thánh Giá Học Viện bị phong tỏa, và, sau đó, mọi người phải ra đi, kẻ vào tù, người thì được dời đi nơi khác. Ôi thôi ! Ðất bằng dậy sóng, những nơi tu hành bấy giờ bị coi như chỗ đào tạo phản cách mạng. Tội danh ấy tới nay vẫn chưa được chứng minh. Có những người đã chết, mang theo xuống mồ cái tội danh giả mạo ấy. Những người còn lại, giờ đây được hứa Nếu có nhu cầu, cứ làm dự án, sẽ được cứu xét hỗ trợ. Nếu họ là tội nhân, thì làm sao đáng được thi ân.

Hôm nay được biết báo Vĩnh Long số 2213 ngày 25.10.2009 đưa tin khởi công xây dựng quảng trường Thành Phố Vĩnh Long tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh, Phường 1. Phần đất trước kia là cơ sở của Dòng Thánh Phaolô vẫn còn trong vòng tranh chấp, nhằm tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân có nơi sinh hoạt vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Thế là Tu viện của các Nữ Tu thật sự biến thành chỗ giải trí, nơi vui chơi, lá phổi xanh cho nhân dân sống trong nội ô TP Vĩnh Long.

Trong khi người Công Giáo chúng ta sắp sửa bước vào tháng Các Ðẳng, tháng dành riêng để tưởng nhớ và báo hiếu ông bà tổ tiên, người người lo chỉnh trang Ðất Thánh, phần mộ của thân nhân đã qua đời, thì báo Vĩnh long nói đến lá phổi xanh cho nhân dân sống trong nội ô TP Vĩnh Long làm tôi chợt nhớ tới Công Viên cây xanh ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, trước kia là Ðất Thánh, tôi nghĩ đến rất nhiều thân nhân của Anh Chị Em Công Giáo đang còn bị chôn vùi trong lòng đất, bên dưới Công Viên nầy , và hơn 30 năm qua, hằng ngày có nhiều người lui tới chắc chắn không phải để thắp hương cầu nguyện, báo hiếu, nhưng chỉ để vui chơi và vô tình dẫm lên nơi an nghỉ của tiền nhân chúng ta. Như thế có đau lòng không !

Trong tháng nầy, tôi xin Anh Chị Em cầu nguyện nhiều trước tiên cho Các Ðẳng Linh Hồn, xin Chúa giải thoát các Linh hồn khỏi luyện hình và ban cho các linh hồn được vào nơi an nghỉ đời đời trong ánh sáng và bình an của Chúa. Anh Chị Em hãy cầu nguyện cho những ai đang gánh chịu những đối xử bất công, được an ủi và kiên nhẫn. Anh Chị Em cũng hãy cầu xin Chúa tháo gỡ con người khỏi mọi tham lam ích kỷ, mọi thứ áp bức và cư xử bất công với đồng loại, xin cho mỗi người biết tôn trọng tha nhân , và xã hội đáng được thái bình thịnh đạt.

Thân ái trong Chúa Kitô,

 GM NVTan an ky

Tôma Nguyễn Văn Tân
Giám mục Vĩnh Long