NHÂN QUYỀN QUỐC HỘI CHÂU ÂU ÐÒI CỘNG SẢN VIỆT NAM NGƯNG ÐÀN ÁP BÁT NHÃ

@ 19 November 2009 01:49 AM


Tin Brussels - Cuộc chiến đòi quyền tu học cho 300 tu sinh Bát Nhã đã{nl}có thêm một bước tiến mới, một cơ quan nhân quyền của Quốc Hội Châu Âu{nl}chính thức ra bản văn đòi Hà Nội ngưng ngay đàn áp tu sinh Bát Nhã. Bà{nl}Heidi Hautala, Chủ tịch Phân Ban Nhân Quyền của Ủy Ban Ngoại Giao Quốc{nl}Hội Âu Châu đã gửi tới giới truyền thông một thông cáo kêu gọi Việt Nam{nl}phải ngưng ngay tức khắc sự đàn áp bạo động đối với hơn 300 tu sinh Bát{nl}Nhã.

Thông cáo ghi rằng Phân Ban Nhân Quyền Quốc Hôi Âu Châu đã bày tỏ ưu tư{nl}khi nhận được tin những gì xảy ra cho tu sinh Bát Nhã tại chùa Phước{nl}Huệ. Báo cáo về sự kiện hơn 300 tu sinh bị đẩy ra bằng bạo lực và vẫn{nl}còn tiếp tục bị ép uổng đuổi ra khỏi chùa là một vi phạm rõ ràng luật{nl}quốc tế về quyền tự do hành đạo. Hơn nữa Việt Nam phải tôn trọng những{nl}quyền căn bản nầy như là một thành viên của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp{nl}Quốc và Chủ Tịch tương lai của Liên Minh các nước Ðông Nam Á tức ASEAN.{nl}Phân Ban Nhân Quyền đã kêu gọi trực tiếp vấn đề này với nhà cầm quyền{nl}Cộng sản Việt Nam tại Âu Châu và nhấn mạnh là xin lập tức chấm dứt sự{nl}tiếp tục ép uổng công đồng tu học này. Ðược biết bà Heidi Hautala là{nl}Chủ tịch của 27 đơn vị về Nhân quyền của 27 nước thuộc Quốc Hội Âu Châu.(SBTN)