Nghĩ gì về tin Ðức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt đệ đơn lên Giáo Hoàng?

@ 19 November 2009 02:18 AM
{nl}§ J.B Nguyễn Hữu Vinh

Tin đồn về lá đơn của Ðức Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt gửi lên Giáo Hoàng rộ lên qua các kênh truyền thông và trên mạng internet đã có một thời gian dài với những lời đồn đoán và suy diễn.

Ðến hôm nay, trang web của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội chính thức có thông tin về việc Ðức TGM đã có đơn trình bày về tình hình sức khỏe của Ngài với Ðức Giáo Hoàng.

Ðiều đó chứng tỏ rằng những tin đồn kia là có căn cứ, và hơn thế nữa, sự quan tâm của cộng đồng đối với Ðức Tổng Giám mục Hà Nội là hết sức lớn lao.

Trước thông tin này, giáo dân Hà Nội nghĩ gì?

Tôi cũng đã tiếp nhận được thông tin đó từ nhiều người, nhiều câu hỏi gửi đến với nhiều thái độ khác nhau khi đón nhận tin này.

Với suy tư của một giáo dân dưới tay Ngài coi sóc và dẫn dắt những năm tháng vừa qua, trước biến cố Năm Thánh 2010 sắp đến, xin được nêu lên vài suy nghĩ đơn giản của mình.

Ðức Tổng trong con mắt mọi người

Ðược biết Ðức Tổng thời gian chưa lâu, nhưng qua những cuộc tiếp xúc, những thông tin nhận được, qua những hình ảnh Ngài để lại trong chúng tôi là những hình ảnh sâu đậm về một vị mục tử đã được sai đến “để phục vụ” theo đúng ý nghĩa của từ này.

(đọc thêm ở Website Dân CHÚA)