Thương thay cho vận mệnh Nước Nhà!

@ 20 November 2009 06:01 PM
Trong một phiên chất vấn, đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) đề nghị Thủ tướng cho biết vì sao Thủ tướng chưa thực hiện hết nhiệm vụ quyền hạn được pháp luật giao cho là quyền miễn nhiệm, cách chức một số lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã không tuân thủ chỉ đạo của cấp trên nhằm tăng cường kỷ cương hành chính ? Thủ tướng có gặp khó khăn gì hay Thủ tướng còn ngại xử lý cán bộ lãnh đạo cấp dưới có sai phạm ?

Trong phần trả lời, có đoạn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói: "Tôi nhớ đồng chí Phạm Văn Ðồng, người có lẽ làm Thủ tướng lâu nhất của đất nước, có lần nói đồng chí chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào từ chủ tịch xã, phường trở lên. Hơn 3 năm nay tôi làm Thủ tướng, tôi cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào, chắc là cũng phải học theo đồng chí Phạm Văn Ðồng". (x. “Thủ tướng nói về nghi án in tiền polymer”, Thanh Niên Online, 20.11.2009).

Ðọc mà giật mình. Không biết dân mình sẽ nghĩ gì khi thấy thời gian gần đây, các bác lãnh đạo nước nhà liên tục có những phát biểu không giống ai!!??

Thời Bác Ðồng làm thủ tướng (1955 -1987) chắc hẳn là khác thời nay rồi. Thời đó các quan chức Việt Nam “yêu dấu” của ta còn “nhân chi sơ tính bản thiện” lắm. Thời đó các “đầy tớ” của dân mình còn đi dép râu Cụ Hồ và sống “lý tưởng cách mạng” rất ư triệt để, nên đời sống còn “liêm chính chí công vô tư” lắm. Bởi đó, Bác Ðồng có muốn cách chức ai, kỷ luật ai cũng khó. Có lẽ không phải Bác Ðồng hành xử theo tình cảm đâu, mà vì thời đó bác không dễ tìm ra những ông quan cấp dưới hủ lậu, biến chất, ăn bạo như thời nay.

Bây giờ Bác Dũng lấy tiêu chí của Bác Ðồng: “chưa bao giờ xử lý kỷ luật một đồng chí nào” để hành xử, thì vận mệnh nước nhà lâm nguy rồi. Nguyên thủ của một quốc gia là người giữ kỷ cương phép nước mà hành xử theo “cảm tính” , theo “lệ” của người tiền nhiệm, thì tiền đồ đất nước sẽ đi về đâu ? Hèn gì các quan tham, quan tắc trách, quan lạm quyền, quan hống hách cứ dẫy đầy như rươi. Nhìn đâu cũng thấy những “đầy tớ” ba gai, chỉ biết tham ô nhũng lạm và lên mặt hà hiếp “chủ nhân” của mình hết biết.

Ðã rõ từ nay các chú “đầy tớ”, nhất là ở cấp tỉnh, cấp thành phố cứ an tâm mà vơ vét, cứ tha hồ mà nhũng lạm, cứ mặc sức mà lộng quyền.... Các chú không còn phải sợ bị thủ tướng miễn nhiệm, cách chức, hay thôi việc nữa nhé. Cùng lắm thì chỉ bị khiển trách, cảnh cáo, hoặc bị kiểm điểm “nghiêm túc” một tí thôi. Bởi lẽ bác thủ tướng đã công khai tuyên bố lấy tiêu chí hành xử theo gương của Bác Ðồng ngày xưa rồi còn gì!

Chỉ thương cho vận mệnh của dân tộc, của nước nhà!

Lm. Giuse Nguyễn Thành Long {nl}{nl}