BÁO CÔNG AN CHỈ TRÍCH DÂN BIỂU MỸ ÐÒI TRẢ TỰ DO CHO LINH MỤC LÝ LÀ KHÔNG THỰC TẾ

@ 25 November 2009 07:12 AM
Tin Hà Nội - Trong mục Sự kiện Bình luận, tờ Công An Nhân Dân là cơ{nl}quan chính thức của bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã viết bài chỉ trích{nl}6 Dân biểu Mỹ, sau khi những vị này đã ký vào một bức thư đòi nhà cầm{nl}quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do vô điều kiện và ngay lập tức cho Linh{nl}mục Nguyễn Văn Lý. Bài báo cho rằng việc đòi hỏi trả tự do cho một công{nl}dân Việt Nam là trái khoáy và mâu thuẫn với chính mình. Bài báo không{nl}gọi bằng Linh mục Lý hay Cha Lý, mà chỉ viết suông là ông Lý hay công{nl}dân Nguyễn Văn Lý, và cho rằng một người 63 tuổi như ông Lý nếu sức{nl}khỏe có vấn đề cũng là chuyện thường tình, vì thế việc sốt sắng đòi trả{nl}tự doọ cho ông Lý từ các dân biểu Mỹ làm người ta khó hiểu.

Báo{nl}này nhấn mạnh rằng, ông Lý bị bắt giam là do bất đồng chính kiến, và{nl}căn cứ trên đòi hỏi của nhóm dân biểu gồm Loretta Sanchez, Christopher{nl}Smith, Cao Quang Ánh, Zoe Lofgren, Frank Wolf, Edward Royce là khó có{nl}thể được chấp nhận. Bài báo còn nhắc lại là Ðại sứ Mỹ Michael Michalak{nl}đã tới thăm ông Nguyễn Văn Lý tại trại giam Nam Hà, vậy mà nay 6 dân{nl}biểu Mỹ lại mâu thuẫn với điều mà ông đại sứ Mỹ chứng kiến tận mắt, qua{nl}yêu cầu Việt Nam trả tự do vô điều kiện vì lý do nhân đạo cho tù nhân{nl}lương tâm Nguyễn Văn Lý. Hà Nội vẫn tiếp tục cho rằng ở Việt Nam không{nl}có tù nhân lương tâm hay bất đồng chính kiến. Gia đình cho biết sức{nl}khỏe Linh mục Lý đã tốt hơn một chút, ngài đã được khám bệnh và tiếp{nl}tục được chăm sóc tại bệnh viện.

Cho đến nay nhà cầm quyền{nl}Cộng sản Việt Nam đã làm ngơ trước lá thơ của 37 vị Thượng nghị sĩ{nl}trước đây, cũng như của 6 vị Dân biểu đòi hỏi họ phải trả tự do cho vị{nl}tù nhân lương tâm này, đã bị cầm tù nhiều năm vì tranh đấu cho quyền tự{nl}do tôn giáo cũng như cho nhân quyền tại Việt Nam.(SBTN)