TỰ DO TÔN GIÁO TẠI VIỆT NAM VÀ PHÚC TRÌNH CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

@ 26 November 2009 01:13 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Bộ ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố báo cáo thường niên về tình hình tôn giáo trên thế giới, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tổ chức họp báo tại Washington hôm thứ Hai để công bố phúc trình về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới. Theo một số tổ chức quốc tế về quyền con người thì báo cáo này vẫn chưa nêu đầy đủ những hành động đàn áp tôn giáo tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt là đối với người Thượng ở Tây nguyên. Ông Scott Johnson, một nhà họat động về quyền con người và là người tư vấn cho tổ chức Người Thượng nhận xét về bản báo cáo và cho rằng bản báo cáo này được viết theo một cách hết sức tế nhị kiểu ngoại giao nên đã không nêu được đúng sự thật.

Sau rất nhiều năm thì quyền con người ở Việt Nam vẫn không được tôn trọng. Các nhóm tôn giáo vẫn bị đàn áp như công giáo, các nhóm công giáo tại gia, rồi Khmer Krom và Phật giáo. Vậy mà Bộ ngoại giao lại đưa ra một báo cáo như vậy thì ông cho rằng đây chỉ là một dạng ngoại giao giả dối được ngụy trang. Ông cho biết tổ chức của ông đã có những bằng chứng trực tiếp về việc những người theo đạo Tin lành ở các giáo hội độc lập bị đàn áp, đánh đập, tra tấn và bỏ tù. Những trường hợp đó đã không được nói đến trong bản báo cáo, và ông nhận định là thật đáng tiếc vì bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã để cho vấn đề ngoại giao xóa đi hiện trạng về quyền con người ở Việt Nam.

Ông cho rằng Hoa Kỳ làm như vậy vì do những yếu tố kinh tế và thương mại Việt Nam Hoa kỳ đang tiến triển tốt, và cũng vì Hoa Kỳ cần Việt Nam để tạo thế cân bằng trong khu vực để đối phó với Trung cộng. Ông cũng nhấn mạnh điều này chắc chắn là không giúp ích được gì, nó chỉ làm cho chế độ hà khắc thêm vững mạnh để tiếp tục làm điều mà họ vẫn làm. Vì vậy cần phải có thêm những áp lực lên nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam để bắt họ phải tôn trọng quyền con người.(SBTN)

{nl}{nl}