ỦY BAN KIỂM KÊ DÂN SỐ TIẾP XÚC VỚI TRUYỀN THÔNG TẠI MIỀN NAM CALIFORNIA

@ 28 November 2009 07:29 AM
Tin Westminster - Ðể chuẩn bị cho cuộc Tổng Kiểm Tra Dân Số vào ngày 1 tháng Tư năm 2010, Ủy Ban Kiểm Kê Dân Số tại Orange County đã tổ chức buổi tiếp xúc với giới truyền thông trong tuần qua tại miền nam California. Ngoài những giới chức phụ trách Kiểm Kê Dân Số quen thuộc còn có sự hiện diện của bà Julie Lâm là Phó Giám Ðốc Khu Vực, được giới thiệu là giới chức gốc Việt cao cấp nhất trong Ủy Ban Kiểm Kê Dân Số tiểu bang California và Hawaii.

Ông Anthony Trần cho biết trong kỳ Tổng Kiểm Tra Dân Số năm 2010, toàn quốc Hoa Kỳ có 12 Văn Phòng Kiểm Kê Dân Số, trong đó tiểu bang California và Hawaii là một trong 12 văn phòng. Trong nay mai, một văn phòng dành cho thành phố Westminster sẽ được thiết lập tại Westminster Mall do ông Ray Kopez phụ trách. Bà Julie Lâm đã trình bày những nét chính và tầm quan trọng của cuộc Kiểm Kê Dân Số. Theo đó hàng năm chính quyền liên bang phân bổ hơn 400 tỷ cho các chính quyền tiểu bang, địa phương và bộ tộc dựa trên dữ liệu thống kê dân số. Các cơ sở và tổ chức tôn giáo cũng sử dụng dữ liệu thống kê dân số để xin trợ cấp và xác định địa điểm xây cất các cơ sở vật chất mới. Các dữ liệu thống kê dân số sẽ định hướng cho các quyết định phân bổ ngân quỹ cho các cơ sở quan trọng của cộng đồng như trường học, bệnh viên, trung tâm giữ trẻ và nhiều cơ sở khác.

Ngoài ra, dữ liệu thống kê dân số ảnh hưởng tới tiếng nói của cư dân trong Quốc Hội, cũng như tái phân vùng của các cơ quan lập pháp tiểu bang, hội đồng các thành phố và phân khu bầu cử. Ngày 1 tháng Tư năm 2010 là ngày Tổng Kiểm Kê Dân Số toàn quốc Hoa Kỳ. Chương trình Tổng Kiểm Tra Dân Số 2010 đến với cộng đồng Việt Nam, để mọi người cùng tham gia, góp phần đạt được kết quả thống kê dân số đầy đủ và chính xác cho cộng đồng chúng ta và cho quốc gia Hoa Kỳ.(SBTN)

{nl}{nl}