UNICEF CHỈ TRÍCH QUY ÐỊNH VÀ THỦ TỤC XIN CON NUÔI CỦA VIỆT NAM

@ 28 November 2009 08:05 AM
Tin Geneve - Luật của Việt Nam quy định các điều kiện và thủ tục để trẻ có thể được xin nhận làm con nuôi không rõ ràng và phiền toái, đó là nhận định của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc UNICEF đưa ra trong bản phúc trình công bố hôm qua. Báo cáo của UNICEF cho hay cơ quan Liên hiệp quốc này cũng nhận thấy rằng mức độ và bản chất của các trường hợp người ngoại quốc xin nhận con nuôi ở Việt Nam bị chi phối bởi nhu cầu từ nước ngoài. UNICEF cho rằng điều này được minh chứng qua thực tế là đông đảo đa số các trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi đều dưới 1 tuổi, tức nhóm tuổi mà những cha mẹ cần xin con nuôi thường nhắm tới. Ðề cập đến cách thức trẻ đựơc xem là hội đủ điều kiện hợp lệ để đựơc nhận nuôi, phúc trình của UNICEF nhận xét rằng trẻ thường được nói là bị bỏ rơi, điều này vốn đã khó xác minh, lại không được chứng minh rõ ràng minh bạch.

Vẫn theo bản báo cáo này thì các tiến trình xác minh lý lịch nhân thân của trẻ tại Việt Nam để bảo đảm là trẻ đủ điều kiện để đựơc nhận làm con nuôi không hợp lệ và rất đáng nghi ngờ. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc khám phá rằng tiến trình người ngoại quốc xin nhận con nuôi từ Việt Nam cũng bị chi phối đáng kể bởi mối quan hệ mà UNICEF gọi là không lành mạnh giữa các cơ quan hữu trách và những cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi. Ngoài ra, phúc trình cũng chỉ trích các nước nhận con nuôi từ Việt Nam không tuân thủ các quy tắc căn bản của Công ước The Hague về Con nuôi Quốc tế đối với các trường hợp xin con nuôi ở Việt Nam, cũng như khi đứng trước các thủ tục gian manh có thể là hành động buôn người từ phía Cộng sản Việt Nam.(SBTN) {nl}{nl}