HÌNH ẢNH THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH TẠI ÐỀN ÐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP SÀI GÒN

@ 1 December 2009 08:28 AM
Xem hình ảnh
THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH TẠI ÐỀN
ÐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP SÀI GÒN

{nl} {nl}{nl}