VIỆT NAM NẰM TRONG DANH SÁCH CÁC NƯỚC ÐÁNG LƯU TÂM VÌ ÐÁN ÁP NHÂN QUYỀN

@ 6 December 2009 07:39 PM
Tin New York - Nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 năm nay, các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới đã cho ra một bảng xếp hạng về tình trạng thực thi nhân quyền trên thế giới trong năm qua. Kết quả cho thấy Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách các nước bị đánh giá là đáng lưu tâm về nhân quyền. Báo điện tử World Magazine hôm qua có bài điểm lại tình hình một số nước bị xem là có thành tích nhân quyền đáng quan tâm trên thế giới, trong đó có Việt Nam. World Magazine trích dẫn các tài liệu của Tổ chức phóng viên Không biên giới cho thấy, trong cả ba lĩnh vực được đề cập bao gồm quyền của trẻ em, quyền của ký giả và các luật sư nhân quyền, cũng như quyền tự do tôn giáo đều có tên Việt Nam trong danh sách các nước có vi phạm đáng kể.

Về quyền trẻ em, Việt Nam bị lên án về các trường hợp cho con nuôi cho người nước ngoài. Bài báo trích cáo buộc của sứ quán Hoa Kỳ về tệ nạn bắt cóc, mua bán trẻ em trong các đường dây cho con nuôi cho người nước ngoài.

Trong lĩnh vực tự do báo chí, Việt Nam xếp cuối trong danh sách 10 nước bị liệt kê là vi phạm quyền tự do báo chí tệ hại nhất do Tổ chức Ký giả Không biên giới thực hiện.

Về tự do tôn giáo, Việt Nam đứng cuối bảng 13 nước bị Ủy ban của Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế đánh giá là đàn áp tôn giáo nghiêm trọng.

Trong số các nước Châu Á có tên cùng với Việt Nam trên bảng này có Trung Cộng, Miến Ðiện, và Bắc Hàn.(SBTN)

{nl}{nl}