QUÂN ÐỘI CỘNG SẢN VIỆT NAM HỌP ÐỂ CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH

@ 8 December 2009 03:27 AM
Tin Hà Nội - Bộ đội Cộng sản Việt Nam đã triệu tập hội nghị gọi là quân chính toàn quân năm 2009 diễn ra tại Hà Nội, với lời kêu gọi quân đội giữ vững ổn định và chống diễn biến hòa bình. Hội nghị diễn ra trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy vừa qua, với Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam là Nông Ðức Mạnh tham dự và đọc bài phát biểu. Họ Nông kêu gọi các tướng lãnh và bộ đội phải tỉnh táo, nhạy bén về chính trị, phân biệt rõ đâu là thù địch, và quan trọng nhất là phải đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh trong bài diễn văn cũng kêu gọi tương tự, và yêu cầu quân đội Cộng sản Việt Nam phải đề cao cảnh giác không để bị bất ngờ.

Theo những nhà quan sát, công tác tuyên truyền tư tưởng của ngành quân chính vẫn tiếp tục phương hướng của nhiều năm trước, cho dù gần đây đã xuất hiện một số quan điểm chống lại Ðảng và nhà nước trong việc đối phó với Trung cộng. Một số khác thì có ý kiến phải tách rời quân đội ra khỏi sự chỉ đạo của Ðảng, biến việc phục vụ trong quân đội trở thành một nghề chuyên môn. Các lãnh tụ đảng ngay sau đó đã lên án quan điểm này và cho rằng đó là một chiến lược diễn biến hòa bình.(SBTN){nl}{nl}