VEDAN THỪA NHẬN GÂY Ô NHIỄM NẶNG TRÊN 10 CÂY SỐ SÔNG THỊ VẢI

@ 14 December 2009 07:04 AM
Tin{nl}Hà Nội - Hôm qua tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài Nguyên và{nl}Môi trường của Cộng sản Việt Nam, đã tổ chức cuộc họp thống nhất nội{nl}dung liên quan đến kết quả xác định phạm vi, mức độ ô nhiễm và ảnh{nl}hưởng đến môi trường, do hành vi gây ô nhiễm sông Thị Vải của Công ty{nl}Vedan Việt Nam gây ra. Kết quả cho thấy mức độ ô nhiễm sông Thị Vải{nl}thuộc địa bàn xã Phước huyện Nhơn Trạch cho đến xã Thạnh An huyện Cần{nl}Giờ là hơn 10 cây số. Trước những chứng cứ khoa học do các chuyên gia{nl}tại các Viện nghiên cứu đưa ra, Công ty Vedan đã phải thừa nhận gây ô{nl}nhiễm nặng dòng chính của sông Thị Vải.
 
Riêng{nl}việc xác định phạm vi ô nhiễm đối với các dòng nhánh và các khu vực có{nl}liên quan, công ty này tuyên bố sẽ tiếp tục phối hợp với Viện Môi{nl}trường và Tài nguyên để xác định cụ thể hơn. Vè mức độ ô nhiễm và ảnh{nl}hưởng đến môi trường, theo Tổng cục Môi trường và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu{nl}và Ðồng Nai kết luận rằng Vedan đã gây ô nhiễm đến 89% trong phạm vi đã{nl}được xác định. Song Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan vẫn chưa đồng ý về{nl}kết quả này.(SBTN)
{nl}{nl}