BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THĂM HOA THỊNH ÐỐN

@ 16 December 2009 02:02 AM
Tin Hoa Thịnh Ðốn - Tiếp tục theo dõi chuyến viếng thăm Hoa Thịnh{nl}Ðốn của Bộ trưởng Quốc Phòng Cộng sản Việt Nam là Phùng Quang Thanh,{nl}nguồn tin cho biết chính phủ Hoa Kỳ hiện đang cân nhắc việc bán vũ khí{nl}không có tính cách huỷ diệt cho Việt Nam và Lebanon vì co rằng quan hệ{nl}an ninh giữa các bên đã thăng tiến trong thời gian qua. Hôm nay tướng{nl}Phùng Quang Thanh sẽ họp với Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates{nl}tại Ngũ Giác Ðài. Phó đô đốc Jeffrey Wieringa, chỉ huy trưởng Cơ Quan{nl}Hợp Tác An Ninh Quốc Phòng Hoa Kỳ, cho biết mọi chuyện hợp tác quân sự{nl}song phương giữa Việt Nam và Mỹ còn trong giai đoạn khởi đầu. Vẫn theo{nl}lời ông, Việt Nam là một đất nước có bờ biển dài, cần tăng cường lực{nl}lượng tuần duyên và mạng radar cho vùng duyên hải. Theo ông thì công{nl}việc tiên khởi là huấn luyện Anh ngữ cho các sĩ quan quân đội Việt Nam,{nl}kế tiếp là những chương trình huấn luyện và giáo dục quân đội quốc tế{nl}của Hoa Kỳ, thường được tiến hành miễn phí cho quân đội các nước đồng{nl}minh với Mỹ, trước khi tiến tới những bước cụ thể hơn.
 
Cơ{nl}Quan Hợp Tác An Ninh Quốc Phòng của Hoa Kỳ chuyên thương thảo bán khí{nl}giới không có tính hủy diệt cho các nước, hiện làm việc với 218 quốc{nl}gia và vùng lãnh thổ. Nhiều người cho rằng Hà Nội đang muốn bắt tay với{nl}Hoa Kỳ để cân bằng sức mạnh đối với Trung cộng trong vấn đề tranh chấp{nl}ngoài biển đông, tuy nhiên hiện nay hai phe thân Trung cộng và thân Mỹ{nl}trong nước vẫn đang đấu đá nhau, và các quan sát viên cho rằng phe thân{nl}Trung cộng đang có vẻ thắng thế.(SBTN)
{nl}{nl}