DU KHÁCH BỎ CHẠY KHỎI VIỆT NAM, DU LỊCH SAIGON ÐÓNG CỬA ÀO ẠT

@ 18 December 2009 02:35 PM
Tin Saigon - Du khách quốc tế tới Việt Nam đã giảm 30%, và hàng{nl}chục văn phòng đại diện của các công ty du lịch nước ngoài ở Saigon đã{nl}đóng cửa, cuốn gói ra đi. Báo chí trong nước cho biết số lượng văn{nl}phòng đại diện của các công ty du lịch nước ngoài tại Việt Nam ở Saigon{nl}ngày càng giảm. Một số văn phòng đại diện không còn hoạt động, số khác{nl}thì liên tục thay đổi địa chỉ. Theo tài liệu điều tra tổng hợp của{nl}Phòng Lữ hành thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Saigon, đến hết{nl}tháng 9 năm 2008 trên địa bàn thành phố có 24 văn phòng đại diện còn{nl}hoạt động, có thể liên lạc được. Ðây là những văn phòng của những công{nl}ty du lịch đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, từ những{nl}thị trường truyền thống như Mỹ, Nhật, Pháp, Úc, Ðài Loan, Nam Hàn cho{nl}đến các thì trường tiềm năng như New Zealand, Hồng Kông.
 
Tuy{nl}nhiên, đến tháng 11 năm nay theo một đại diện của Phòng Lữ hành, chỉ{nl}còn 16 văn phòng đại diện còn liên lạc được. Một số văn phòng đại diện{nl}không còn hoạt động nữa trong khi những văn phòng khác thì thường xuyên{nl}thay đổi địa chỉ liên lạc, do tình hình kinh tế quá khó khăn. Tình hình{nl}thê thảm này được ghi nhận là trong sáu tháng đầu năm 2008, lượng khách{nl}du lịch Nam Hàn đến Việt Nam là 245 ngàn người trong khi sáu tháng đầu{nl}năm 2009 giảm còn 203 ngàn người. Thị trường Nhật là 200,667 và giảm{nl}còn 178 ngàn người. Pháp, Úc cũng giảm rất nhiều, còn từ đàu năm đến{nl}nay tính theo từng tháng thì lượng khách tại những thì trường này đều{nl}có mức giảm từ 15 đến 30% so với tháng trước đó.(SBTN) {nl}{nl}