NGUYỄN MINH TRIẾT BỊ QUAY VỀ VIỆC CẤM INTERNET

@ 19 December 2009 07:13 AM
Tin Bratislava - Trước khi bị Tổng thống Slovakia đặt vấn đề nhân{nl}quyền, Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Minh Triết đã từng{nl}bị báo chí quay về vấn đề Việt Nam xiết chặt Internet. Trong một cuộc{nl}phỏng vấn dành cho một tờ báo trung tả ở Tây Ban Nha, tưởng rằng tờ báo{nl}này sẽ đặt những câu hỏi để ca ngợi chế độ Cộng sản như những lần{nl}trước, nhưng Nguyễn Minh Triết đã bất ngờ khi bị hỏi về việc nhà cầm{nl}quyền cấm Internet. Người lãnh đạo nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bối{nl}rối trả lời rằng Việt Nam không cấm Internet, nhưng cấm việc lạm dụng{nl}Internet.

Ký giả Velazquez-Gaztelu của nhật báo El Pais hỏi tại sao{nl}Việt Nam lại ra lệnh chặn mạng xã hội Facebook để bị các nơi chỉ trích?{nl}Nguyễn Minh Triết không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ nói vòng vo{nl}khi cho rằng thông tin phổ biến trên Internet phải tuân thủ luật pháp{nl}quốc gia, tại Việt Nam không cho phép phổ biến những tin khích động nổi{nl}loạn chống nhà nước xã hội chủ nghĩa, phá hoại đoàn kết dân tộc, vi{nl}phạm an ninh quốc gia và Quốc Phòng, xúi dục bạo động, tuyên truyền văn{nl}hóa và lối sống không phù hợp với văn hóa Việt Nam, cũng như tin không{nl}đúng hay xuyên tạc làm ảnh hưởng đến thanh danh của cá nhân và tổ chức.{nl}
 
Họ Nguyễn nhấn mạnh rằng Việt Nam không cấm sử{nl}dụng Internet mà chỉ cấm việc lạm dụng Internet mà thôi. Nhân chuyến{nl}viếng thăm các nước Âu châu, phái đoàn Cộng sản Việt Nam đã đến thăm{nl}quốc vương Tây Ban Nha và gặp gỡ Thủ tướng quốc gia này là ông{nl}Zapatero. Khi được hỏi liệu Việt Nam trong tương lai có thể có một nền{nl}dân chủ đa nguyên và bầu cử tự do hay không, Nguyễn Minh Triết đã không{nl}trả lời câu này mà chỉ bào chữa rằng Việt Nam đặt tiêu chuẩn cho dân{nl}chủ là trong khuôn khổ luật pháp của Việt Nam, không thể bị áp đặt bởi{nl}các nước khác.(SBTN)
{nl}{nl}