THỨ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SANG NAM HÀN

@ 19 December 2009 07:13 AM
Tin Hà Nội - Trong lúc Chủ tịch nhà nước là Nguyễn Minh Triết đang{nl}có mặt tại Slovakia, Thủ tướng là Nguyễn Tấn Dũng đang đi Copenhagen,{nl}Tổng bí thư là Nông Ðức Mạnh cũng bay sang Cam Bốt, Bộ trưởng Quốc{nl}Phòng của Hà Nội là tướng Phùng Quang Thanh đang đến Hoa Kỳ để vận động{nl}Mỹ hủy bỏ lệnh cấm bán võ khí sát thương cho Việt Nam, thì cũng có tin{nl}Thứ trưởng Quốc Phòng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Huy Hiệu, sang Nam{nl}Hàn gặp các viên chức bán trang bị quốc phòng và thăm xưởng đóng tàu{nl}Daewoo.
 
Ông Phùng Quang Thanh nói trong cuộc{nl}phỏng vấn của hãng thông tấn nhà nước hôm qua rằng Hà Nội đã xin với{nl}Thượng Nghị Sĩ James Webb và John McCain vận động Quốc Hội Mỹ gỡ bỏ{nl}lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Hai thượng nghị sĩ{nl}hứa sẽ thảo luận với các đồng nghiệp của mình về vấn đề này. Hà Nội{nl}cũng xin hai vị Thượng nghị sĩ ngăn không đưa dự luật nhân quyền cho{nl}Việt Nam ra Thượng Viện, là điều mà Cộng sản Việt Nam đang hết sức lo{nl}sợ. Quốc Hội Hoa Kỳ theo Ðạo Luật Kiểm Soát Mua Bán Võ Khí Quốc Tế có{nl}từ năm 1976 nhưng được điều chỉnh nhiều lần sau đó, cho phép chính phủ{nl}cấp giấy phép bán có kiểm soát các loại võ khí và trang bị quốc phòng{nl}ra ngoại quốc. Theo qui định, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phải gửi thư thông{nl}báo cho Quốc Hội về các đơn xuất cảng đã được cấp phát.
 
Cuối{nl}năm 2006, Tổng thống George W. Bush đã ký nghị định chấm dứt cấm xuất{nl}cảng võ khí sang Việt Nam sau chuyến thăm viếng của Thủ tướng Việt Nam{nl}thời đó là Phan Văn Khải nhưng vẫn giới hạn hàng bán không gồm các loại{nl}võ khí sát thương. Về chuyến đi của Nguyễn Huy Hiệu sang Nam Hàn, có{nl}tin nhân vật này ngoài việc gặp Thứ trưởng Quốc Phòng Nam Hàn là ông{nl}Chang Soo-man, còn sẽ gặp Byun Moo-kyun, Giám đốc Cơ quan Quản lý{nl}Chương trình mua sắm Quốc Phòng Nam Hàn và đến thăm Trường Sĩ quan Lục{nl}quân quân đội, Công ty đóng tàu Daewoo và Công ty LIG Next. Các chuyến{nl}đi của hai người cầm đầu Bộ Quốc Phòng Cộng sản Việt Nam và chuyến đi{nl}Nga của Nguyễn Tấn Dũng cùng một lúc có thể gọi là dồn dập vào dịp cuối{nl}năm là một tín hiệu mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Việc mua sắm số lượng{nl}võ khí quan trọng từ Nga là nhằm đối phó sự tăng cường quân sự của{nl}Trung cộng ở biển Ðông, và nhiều hãng thông tấn quốc tế đã lên tiếng{nl}bình luận về việc này.(SBTN) {nl}{nl}