Ðối thoại với một cán bộ mặt trận

@ 22 December 2009 04:29 PM
§ Lm Phạm Quang Long{nl}

Vào hồi 07:46 ngày 14/12/2009, tôi nhận được một cú{nl}điện thoại từ ông Cư, cán bộ Ủy ban Mặt trận huyện Hưng Nguyên, Nghệ{nl}An. Nội dung cuộc đàm thoại này như sau:

{nl}

- Cán bộ: “Chào linh mục. Linh mục khỏe không? Tôi là Cư, thuộc Ủy ban Mặt trận huyện đây.”

{nl}{nl}

- “Vâng. Chào ông. Cám ơn ông, tôi vẫn khỏe. Có việc gì vậy, thưa ông?”

{nl}

- Cán bộ: “Hôm nay, UBMT huyện có tổ chức một cuộc họp, mời Ban Hành{nl}Giáo các xứ và các họ trong toàn huyện. Nhưng sao không thấy Ban Hành{nl}Giáo của xứ Mỹ Dụ?”

{nl}

- “Khi mời Ban Hành Giáo các ông có tham khảo ý kiến tôi đâu. Sao{nl}bây giờ ông lại hỏi tôi? Mà các ông họp Ban Hành Giáo để làm gì vậy?”

{nl}

- Cán bộ: “Chúng tôi muốn gặp Ban Hành Giáo để giúp Ban Hành Giáo tổ{nl}chức Năm Thánh và lễ Noel phấn khởi, vui tươi và lành mạnh.”

{nl}

- “Không có sự giúp đỡ của các ông, chúng tôi vẫn tổ chức các cuộc{nl}lễ một cách lành mạnh mà. Hay là các ông nghĩ chúng tôi làm điều gì đó{nl}không lành mạnh?”

{nl}

- Cán bộ: “Linh mục đừng nói thế. Chúng tôi nghe nói là linh mục{nl}không cho Ban Hành giáo đi họp, nên tôi mới gọi điện hỏi vậy thôi.”

{nl}

- “Ban Hành Giáo là cộng tác viên của cha xứ. Các ông mời họ đi họp mà không có ý kiến của cha xứ là tự nhiên họ không đi.”

{nl}

- Cán bộ: “Linh mục nói vậy sao được. Ban Hành Giáo cũng là công dân.”

{nl}

- “Nếu các ông mời họ vì họ là công dân, thì họ có thể đi với tư{nl}cách là công dân, chứ không phải với tư cách là Ban Hành Giáo. Người{nl}chịu trách nhiệm điều hành giáo xứ là cha xứ ông ạ.”

{nl}

- Cán bộ: “Nhưng Ban Hành Giáo các xứ đều đi cả. Còn xứ Mỹ Dụ thì họ không có ai, và họ nói là linh mục không cho đi.”

{nl}

- “Có thật không? Ban Hành Giáo các xứ Kẻ Gai, Trang Nứa có ai đi họp không?

{nl}

- Cán bộ: “Các xứ Kẻ Gai, Trang Nứa đều có người đi.”

{nl}

- “Tôi không tin, vì tôi nghe nói các xứ đó không có ai đi.”

{nl}

- Cán bộ: “Linh mục nói vậy thì xa xôi quá. Chẳng lẽ họ không đi mà tôi lại nói họ đi. Linh mục không tin tôi sao?”

{nl}

- “Những năm gần đây, báo đài nhà nước thường nói sai sự thật về{nl}những vấn đề liên quan đến tôn giáo, nên tôi thực sự không tin các ông.”

{nl}

Rồi tôi nghe một tiếng … ‘rụp’. Tuyệt nhiên không có một lời chào ‘lịch sự’ như ban đầu!

{nl}

Một ngày lễ tại nhà thờ Mỹ Dụ
MyDu-chau-luot-2009b1.jpg

(Source: dongcotuoi.wordpress.com)

{nl}

Lm Phạm Quang Long

{nl}{nl}