Ðạo chích cũng viếng thăm các nhà thờ Gp Vinh

@ 23 December 2009 06:15 AM
{nl}Vào chiều ngày 02 tháng 12 năm 2009, đạo chích đã viếng thăm nhà thờ Giáo xứ Vĩnh Giang, giáo Phận Vinh và lấy mất một bộ loa máy trị giá khoảng 16 triệu đồng. Ðiều đáng tiếc là: có mấy người giáo dân vẫn thấy đạo chích "chở loa máy từ nhà thờ đi ra" nhưng tưởng là đã thông qua ban hành giáo ! Ðạo chích đi bằng phương tiện xe máy, miệng bịt khẩu trang. Ðạo chích có thể viếng thăm ban đêm, kể cả ban ngày khi mọi người mất cảnh giác.

Tại giáo xứ Thanh Dạ và Lộc Thuỷ cũng mất loa máy trong thời gian đó. Xin mọi người cảnh giác !

Người đưa tin
(source: http://www.dcctvn.net/news.php?id=6193 -- Dòng Chúa Cứu Thế)