TAM TÒA LẠI BỊ ÐÀN ÁP PHÁ PHÁCH NHÂN DỊP NOEL 2009

@ 24 December 2009 08:30 AM
Tin{nl}Ðồng Hới - Tại Giáo xứ Tam Tòa, chiều hôm qua lúc khoảng 2 giờ, một lực{nl}lượng công an và cán bộ Phường Ðông Mỹ thành phố Ðồng Hới, tỉnh Quảng{nl}Bình đã đưa một số côn đồ đến phá hang đá và cây thông Giáng sinh dựng{nl}trong khuôn viên nhà ông Lý, là nơi giáo dân Tam Tòa vẫn tập trung dâng{nl}lễ và sinh hoạt tôn giáo sau khi nhà thờ Tam Tòa bị cưỡng chiếm năm{nl}1997. Ðịa điểm sinh hoạt này đã được phép của chính quyền Quảng Bình.{nl}Những người dân cho biết một lực lượng gồm 8 người trong đó có cả phó{nl}Chủ Tịch Phường Ðông Mỹ, cán bộ địa chính phường, phường đội và một số{nl}công an mặc thường phục khác đã đến đập phá Hang Ðá và cây thông của{nl}giáo dân xứ Tam Tòa tại nhà này để đón mừng đêm Chúa Giáng trần 2009.
 
Trong{nl}khi toàn thế giới nói chung và đất nước Việt Nam nói riêng đang nô nức{nl}chuẩn bị một đêm Giáng sinh hòa bình, an lành và đầy nô nức, thì nhà{nl}cầm quyền Quảng Bình một lần nữa lộ bộ mặt thù địch tôn giáo và bằng{nl}mọi cách trấn áp Giáo dân Tam Tòa. Giáo xứ Tam Tòa sau biến cố đau{nl}thương 20 tháng 7 và sau đó đến nay vẫn chưa khắc phục được hậu quả bởi{nl}tội ác của nhà cầm quyền Quảng Bình khi dùng bạo lực đàn áp giáo dân{nl}tay trắng bằng nhiều cách man rợ, đã gượng dậy nén nỗi đau để đón mừng{nl}ngày Ðại lễ trọng thể chung với toàn thế giới. Nhưng một lần nữa nhà{nl}cầm quyền Quảng Bình đã lại tiếp tục đi đến cùng tội ác với giáo dân.{nl}Như vậy đón Giáng sinh năm nay, Giáo dân Tam Tòa lại tiếp tục chịu{nl}những cơn bách hại mới.(SBTN) {nl}{nl}