Chúc Mừng Giáng Sinh - Merry Christmas

@ 25 December 2009 03:10 AM
MERRY CHRISTMAS
{nl}HAPPY NEW YEAR

Kính chúc quý vị Mùa Giáng Sinh hạnh phúc
và Năm Mới thắng lợi

FVN
{nl}{nl}{nl}