ASEAN THÚC GIỤC VIỆT NAM CHO BIẾT KẾ HOẠCH NĂM TỚI

@ 27 December 2009 08:54 PM
Tin Bangkok - Ông Surin Pitsuwan là Tổng thư ký của ASEAN vừa{nl}tuyên bố bên cạnh các cơ chế hiện có, Ban Thư ký của ASEAN mong muốn{nl}Việt Nam xây dựng cơ chế làm việc trong tình trạng khẩn cấp để Ban Thư{nl}ký của ASEAN có thể làm việc hiệu quả và ngay lập tức với Việt Nam.{nl}Tuyên bố kể trên được đưa ra trong buổi làm việc giữa Ban Thư ký ASEAN{nl}với Tiểu ban Nội dung, thuộc Ủy ban quốc gia ASEAN 2010 của Việt Nam,{nl}vào sáng ngày hôm qua. Trên nguyên tắc vào năm tới, Việt Nam sẽ đảm{nl}nhận vai trò chủ tịch luân phiên của Cộng đồng các quốc gia Ðông Nam Á.{nl}Ông Pitsuwan cho biết thêm rằng ban Thư ký của ASEAN cũng như các nước{nl}thành viên ASEAN đang cần biết rằng Việt Nam muốn làm gì trong năm{nl}2010, và đâu là các vấn đề ưu tiên của Việt Nam. Tổng thư ký ASEAN nhắc{nl}rằng khi đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN, nếu xảy ra những vấn đề cần{nl}có phản ứng của ASEAN thì Việt Nam phải thông tin, chỉ dẫn cho Ban Thư{nl}ký mong muốn của Việt Nam về thái độ, chương trình hoạt động cụ thể để{nl}đối phó với vấn đề đó. Do đó Hà Nội cần sớm đưa ra các ưu tiên, thách{nl}thức của từng vấn đề và chính sách để giải quyết.
 
Theo{nl}ông này, năm 2010 Việt Nam sẽ phải cùng ASEAN đối mặt với 4 thách thức{nl}cơ bản. Một là thúc đẩy, thông qua và tiến hành các cam kết của ASEAN.{nl}Kế đó là làm thế nào để đạt được kỳ vọng của các đối tác, đối thoại của{nl}ASEAN. Việt Nam cũng cần thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khối ASEAN,{nl}nâng tỉ trọng thương mại trong khối từ 25% lên 30% đến 35%. Hà Nội cũng{nl}được nhắc nhở là cần dẫn dắt ASEAN thúc đẩy quan hệ đa dạng và đầy{nl}thách thức với Liên Hiệp Âu Châu, nhất là khi tổ chức này thay đổi cấu{nl}trúc. Trong tháng tới, tại Ðà Nẵng sẽ diễn ra Hội nghị Ngoại trưởng{nl}không chính thức và sự kiện này sẽ khởi đầu Năm ASEAN tại Việt{nl}Nam.(SBTN)
{nl}{nl}