LUẬT SƯ LÊ TRẦN LUẬT NHẬN ÐỊNH TRUY TỐ CÁC NHÀ DÂN CHỦ VỚI TỘI DANH HOẠT ÐỘNG LẬT ÐỔ CHẾ ÐỘ LÀ TRÁI VỚI HIẾN PHÁP VIỆT NAM

@ 29 December 2009 04:10 AM
Tin Saigon - Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo chí, Luật sư Lê{nl}Trần Luật từ Saigon nhận định rằng việc truy tố Luật sư Lê Công Ðịnh và{nl}các nhà dân chủ khác về tội danh hoạt động lật đổ chế độ là trái với{nl}Hiến pháp Việt Nam. Một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng ở{nl}Việt Nam, luật sư Lê Công Ðịnh vừa bị truy tố với tội danh hoạt động{nl}nhằm lật đổ chính quyền nhân dân cùng với thạc sĩ tin học Nguyễn Tiến{nl}Trung, ông Trần Huỳnh Duy Thức và ông Lê Thăng Long. Với tội danh này,{nl}luật sư Lê Công Ðịnh cùng với Nguyễn Tiến Trung và Trần Huỳnh Duy Thức{nl}có thể lãnh mức án lên đến tử hình.
 
Chỉ có{nl}ông Lê Thăng Long, được coi là đồng phạm khác có thể lãnh án tối đa là{nl}15 năm tù. Cả bốn người nói trên sẽ ra tòa trong hai ngày 20 và 21{nl}tháng giêng năm 2010. Một nhà đấu tranh dân chủ khác là cựu sĩ quan{nl}quân đội Trần Anh Kim cũng vừa bị truy tố với cùng một tội danh, tức là{nl}hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ông Trần Anh Kim sẽ bị đem{nl}ra xử vào ngày mai thứ hai. Trên thực tế, hoạt động chính của họ chỉ là{nl}viết và phổ biến những tài liệu kêu gọi dân chủ hóa Việt Nam, nhưng bị{nl}coi là có nội dung chống phá Nhà nước.(SBTN)
{nl}{nl}