28,417 CÔ VỢ VIỆT BỊ CHỒNG ÐẠI HÀN ÐÁNH ÐẬP

@ 30 December 2009 06:07 PM
Tin Hán Thành - Một ngày trong khoảng thời gian 3 tháng đầu mang{nl}thai của bà cách nay 8 năm, một người vợ Việt Nam đã gả cho một ông Ðại{nl}Hàn cảm thấy bị bệnh nặng. Nhớ quê nhà, bà đã hát nhạc Việt cho con bà{nl}nghe, và ngay lúc đó người chồng đã đánh bà. Người mẹ độc thân 42 tuổi{nl}không muốn nêu tên nói bà thật kinh hoàng, không biết chuyện gì xảy ra.{nl}
 
Sau khi chạy ra khỏi nhà, một cảnh sát đã giúp{nl}bà đến ở tại một khu tạm cư cộng đồng. Bà là một trong số gần 70,000{nl}người vợ ngoại quốc đã nhờ sự giúp đỡ từ Trung tâm hỗ trợ khẩn cấp cho{nl}phụ nữ di dân, được thành lập bởi Bộ Bình Ðẳng Giới Tính hơn 3 năm{nl}trước. Theo các tài liệu được công bố hôm thứ Tư, cơ quan nhận được tất{nl}cả 70,305 lời kêu cứu từ tháng 11 năm 2006 tới cuối tháng 10 năm nay,{nl}có nghĩa là mỗi tháng có tới 2261 trường hợp. Số lượng của những yêu{nl}cầu cố vấn ngày một gia tăng vì việc hôn nhân quốc tế trở thành thịnh{nl}hành tại đây.
 
Chỉ trong năm nay, 36,348 người{nl}phụ nữ kêu cứu từ cơ quan tính đến tháng 10, hầu như tăng gấp đôi số{nl}19,916 vụ trong năm 2008. Những vụ kêu cứu thông thường nhất chiếm 23%{nl}tổng số vụ, là các vấn đề liên quan tới những ông chồng và nhà chồng.{nl}Kế đến là vấn đề cố vấn pháp lý liên quan đến việc ly dị chiếm 15.9%.{nl}Phản ảnh sự tăng vọt gần đây trong các bà vợ ngoại quốc từ Việt Nam,{nl}những cú gọi kêu cứu từ các phụ nữ Việt Nam chiếm nhiều nhất tới 40.4%{nl}với 28,417 trường hợp, theo sau là các phụ nữ Trung Cộng với 28.3%, hay{nl}19,905 trường hợp.(SBTN)
{nl}{nl}