TĂNG THÂN BÁT NHÃ ÐÃ RỜI CHÙA PHƯỚC HUỆ

@ 30 December 2009 06:30 PM
Tin{nl}Lâm Ðồng - Tin từ Lâm Ðồng hôm nay cho biết đa số tăng thân Bát Nhã đã{nl}rời khỏi chùa Phước Huệ trước thời hạn chót 31 tháng 12 do nhà nước đưa{nl}ra. Tối hôm nay từ Chùa Phuớc Huệ ở Bảo Lộc Lâm Ðồng, Thượng toạ Thích{nl}Thái Thuận là Viện Chủ Chùa Phước Huệ cho biết là hiện không còn một{nl}tăng thân nam nữ nào ở trong chùa nữa. Có người về nhà, có người cho là{nl}họ đi về các nơi như chùa Từ Hiếu hoặc về Saigon. Thượng tọa Thái Thuận{nl}cho biết ngài cũng thương bởi vì không biết có những nơi để họ đến được{nl}để có một chiều hướng tu tập giống như sự mong ước của các em, và ngài{nl}cũng lo là khi họ đi đến có được như thế nào không, và hạnh nguyện của{nl}họ có được kết quả khi họ về nhà không.
 
Một{nl}tăng sinh của Bát Nhã đã rời Chùa Phước Huệ và hiện đã về đến địa{nl}phương của mình, thầy Pháp Cầu xác nhận hầu hết các thầy, các sư cô tu{nl}theo pháp môn Làng Mai, tất cả đã rời đi hết. Bên công an phường họ có{nl}qua họ hỏi thăm và nhắc nhở để họ coi đi như thế nào, họ có quan sát{nl}chứ không áp bức. Thầy cho biết có người thì phải về nhà, có người đang{nl}cố gắng để tìm một chùa quen biết nào đó để xin tạm ở một thời gian. Ai{nl}cũng cảm thấy bất lực vì không được tu học và chung sống như trước. Một{nl}số tăng thân Làng Mai tại Pháp đã vận động chính phủ Pháp bảo trợ những{nl}người này xin tỵ nạn tại Pháp, nhưng cho đến nay việc vận động này vẫn{nl}chưa thành.(SBTN)
{nl}{nl}