Bạn đọc ơi, hãy phân xử giúp chúng tôi !

@ 30 December 2009 07:12 PM
{nl}

Ông Phạm Ngọc Hữu chủ tịch UBND Quận 3 đã dùng chính lời Ðức Giáo Hoàng Bênêđictô 16 mà người đi đạo chúng tôi yêu mến gọi là người Cha chung, là Bố, để "nện" chúng tôi là con cái của ông Bố Giáo Hoàng.


Nguyên văn bài giáo dục công dân ấy là thế này :


Nhưng khốn nỗi Bố chúng tôi lại dạy con cái trong nhà rất rõ thế này :

"Giám mục phải N�"I lên cái xấu, cái nguy của thời đại,
PHẢI NHẮC NHỞ LƯƠNG TÂM NHỮNG KẺ CẦM QUYỀN,
những kẻ thờ ơ, hẹp hòi trước nỗi thống khổ của thời đại.


Là Giám mục, Tôi (Bố - gọi thế cho nó tâm tình nha bạn. BBT) thấy có nghĩa vụ phải làm chuyện đó.

Tôi (Bố) nghe vang vọng bên tai những lời Thánh Kinh và lời của các giáo phụ kết án rất nghiêm khắc những mục tử (tức là các giám mục và linh mục. BBT) làm chó câm để tránh bị phiền toái và vì thế để cho nọc độc lan tràn.

TÌM YÊN �"N KHÔNG PHẢI LÀ B�"N PHẬN HÀNG ÐẦU CỦA CÔNG DÂN;

Tôi (Bố) ghê sợ hình ảnh một giám mục chỉ lo an phận và tìm hết cách che đậy và né tránh mọi thứ xung đột. Chính cái can đảm nói lên sự thật là sức mạnh lớn của Giáo Hội (tức là Gia đình chúng ta. BBT) mặc dù lúc đầu nó có vẻ tác hại, làm mất vẻ dễ mến của Giáo Hội, đẩy Giáo Hội vào chỗ cô lập."

(trích "Muối cho Ðời")

Xin Bạn đọc phân xử cho chúng tôi.
Chúng tôi phải nghe lời Bố hay nghe ông chủ tịch ?

dcctvn.net

(source: http://www.dcctvn.net/news.php?id=6286)