KỸ NGHỆ DU LỊCH VIỆT NAM CHỈ TRÔNG CẬY NƠI KHÁCH NỘI ÐỊA

@ 2 January 2010 12:38 AM
Tin{nl}Hà Nội - Báo chí trong nước loan tin kỹ nghệ du lịch ở Việt Nam lệ{nl}thuộc vào thị trường nội địa, khi số du khách ngoại quốc giảm thấy rõ{nl}vì cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Việt Nam dự liệu số khách ngoại{nl}quốc đến du lịch Việt Nam giảm 11%, ngoài lý do khủng hoảng kinh tế{nl}toàn cầu còn do bệnh cúm H1N1 đang hoành hành. Theo cơ quan Quản Lý Du{nl}Lịch Quốc Gia VNAT, năm nay có chừng 3.8 triệu khách nước ngoài đến{nl}Việt Nam, giảm bớt 450,000 so với năm trước. So với khu vực Châu Á Thái{nl}Bình Dương, Việt Nam chịu sự sút giảm du khách nước ngoài cao hơn cả.{nl}Hiệp Hội Du Lịch Châu Á Thái Bình Dương PATA loan báo trong một bản văn{nl}công bố trong tháng này, du khách ngoại quốc đến vùng Châu Á Thái Bình{nl}Dương giảm 5%.
 
Ðiều này có nghĩa khu vực tiếp{nl}nhận 17 triệu du khách nước ngoài ít hơn so với năm 2008, là khi có đến{nl}377 triệu du khách. Báo cáo của VNAT lạc quan hơn về kỹ nghệ du lịch{nl}vào năm 2010. Theo đó, Việt Nam có thể thu hút được 4.5 đến 4.6 triệu{nl}khách ngoại quốc vào năm tới, tăng 18 đến 21% so với năm nay, và số du{nl}khách trong nước dự trù đạt được con số 28 triệu. Saigon là trung tâm{nl}du lịch lớn nhất nước loan báo, đã tiếp nhận chỉ 2.6 triệu du khách{nl}nước ngoài trong năm nay, giảm 200,000 so với năm 2008.
 
Tuy nhiên, VNAT tiên đoán số du khách ngoại quốc đến Sài Gòn vào năm tới có thể đạt đến 2.8 triệu, tương đương với năm 2008.
 
Du{nl}khách trong nước trước đây tin rằng tour du lịch nội địa đi từ Saigon{nl}đến miền Bắc, và miền Trung hoặc ngược lại, cao một cách không hợp lý{nl}so với tour du lịch ra các nước lân cận như Thái Lan, Trung Cộng,{nl}Malaysia và Singapore. Nhiều công ty du lịch báo cáo sự gia tăng lên{nl}đến 30% về số du khách trong nước du lịch nội địa, đồng thời tăng từ 8{nl}đến 10% người Việt du lịch ra nước ngoài. VNAT cho biết năm nay có{nl}chừng 25 triệu du khách trong nước đi du lịch, tăng 19%. Các công ty du{nl}lịch cho rằng nhờ giảm lệ phí tour du lịch mà thu hút được thêm nhiều{nl}du khách, và cho rằng nhờ đó lợi nhuận từ du lịch dự trù trong năm 2009{nl}tăng được 3% so với năm 2008.
 
Các công ty du{nl}lịch đang lo lệ phí du lịch sẽ tăng vào năm 2010, một khi chương trinh{nl}giảm giá du lịch có tên là Ấn Tượng Việt Nam chấm dứt. Nhiều khách sạn{nl}thông báo giá phòng sẽ tăng kể từ ngày 1 Tháng Giêng. Một công ty du{nl}lịch cho biết họ có ký hợp đồng với nhiều khách sạn nhưng họ vẫn không{nl}tôn trọng những gì đã cam kết, và than phiền các công ty du lịch sẽ{nl}phải đối đầu với nhiều khó khăn hơn vào năm 2010, khi việc giảm thuế{nl}dành cho ngành du lịch chấm dứt. Các công ty du lịch ở Sài Gòn đang hối{nl}thúc Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch triển hạn chương trình giảm giá{nl}này đến cuối năm 2010.(SBTN)
{nl}{nl}