ÐẦU TƯ NGOẠI QUỐC VÀO VIỆT NAM GIẢM MẠNH

@ 2 January 2010 12:40 AM
Tin tổng hợp - Vốn đầu tư của ngoại quốc vào Việt Nam trong năm{nl}2009 đã giảm mạnh. Bộ Kế hoạch và Ðầu tư Cộng sản Việt Nam hôm qua cho{nl}hay lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài gọi tắt là FDI cho cả năm 2009 là{nl}21.48 tỷ đô-la, chỉ bằng 30% của năm 2008. Trong số đó, lượng vốn được{nl}thực hiện chỉ 10 tỷ đô-la. Năm 2008, tổng vốn FDI vào Việt Nam là{nl}64.011 tỷ đô-la. Tuy nhiên, tổng lượng xuất cảng của khu vực đầu tư{nl}nước ngoài năm 2009 là 29.9 tỷ đô-la, giảm chưa đầy 14% so với năm{nl}2008. Cả năm, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 5.03 tỷ đô-la. Nguyên{nl}nhân chính cho việc sụt giảm được đánh giá là do khủng hoảng kinh tế{nl}thế giới.
 
Theo Bộ Kế hoạch và Ðầu tư Cộng sản{nl}Việt Nam, trong năm 2009 có 839 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu{nl}tư với tổng vốn 16.34 tỷ đô-la, bằng 24.6% năm 2008. Số còn lại là vốn{nl}tăng thêm, gần bằng năm ngoái. Các lĩnh vực thu hút đầu tư lớn nhất là{nl}nhà hàng và khách sạn với 32 dự án mới, trị giá 4.9 tỷ đô-la và 8 dự án{nl}tăng vốn với 3.8 tỷ đô-la nữa. Lĩnh vực đứng thứ hai là bất động sản{nl}với 7.6 tỷ đô-la vốn cả mới đăng ký và vốn tăng thêm. Riêng đầu tư của{nl}Hoa Kỳ vào Việt Nam đã vượt lên chiếm vị trí đầu bảng, với tổng vốn là{nl}9.8 tỷ đô-la, tương đương 45.6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Các tỉnh{nl}thu hút nhiều đầu tư nước ngoài nhất là Bà Rịa-Vũng Tàu 6.73 tỷ đô-la,{nl}Quảng Nam 4.1 tỷ, Bình Dương 2.5 tỷ, Ðồng Nai 2.36 tỷ và Phú Yên 1.7 tỷ{nl}đô-la.(SBTN)
{nl}{nl}